B en W zien stiptheid als staking; Rotterdam kort op loon vuilnismannen

ROTTERDAM, 11 JUNI. De vuilophalers van de reinigingsdienst in Rotterdam die deelnemen aan de stiptheidsactie krijgen vanaf morgen tien procent minder loon uitbetaald. Deze opdracht heeft het college van burgemeester en wethouders vanmiddag gegeven aan de directeur van de Roteb.

De lonen van de medewerkers over de afgelopen vier weken worden niet gekort. Zij voerden toen ook al een stiptheidsactie. De ambtenarenbonden overwegen juridische stappen te ondernemen tegen het gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur dreigde de Roteb-medewerkers een week geleden al te zullen korten op de lonen. Het college van B en W beschouwt de stiptheidacties van het Roteb-personeel als een “selectieve, partiële werkstaking”. De vuilophalers nemen alleen het huisvuil mee dat volgens "de regels' wordt aangeboden. Dat komt erop neer dat burgers het afval in voorgeschreven plastic zakken op straat moeten zetten.

Volgens het gemeentebestuur bestaat er geen “werkvoorschrift of instructie waarin het personeel wordt opgedragen” het huisvuil niet mee te nemen als het niet volgens de regels wordt aangeboden. De Afvalstoffenverordening is volgens de gemeente “een tot de burger en niet tot (het personeel van) de Roteb gericht” voorschrift. Het college van B en W heeft nog geen mededelingen gedaan over het eventueel inschakelen van een particulier bedrijf om het huisvuil te verwijderen.

De vuilophalers in Rotterdam gaan in elk geval tot woensdag door met hun stiptheidsactie. Gisteravond verwierpen zo'n tweehonderd medewerkers van de reinigingsdienst Roteb het voorstel van de bonden om de actie af te blazen. Zij wilden echter niet beslissen voor alle zevenhonderd Roteb-medewerkers. Die kunnen woensdag schriftelijk over het voorstel stemmen. Door de staking van het openbaar vervoer in Rotterdam was de opkomst van het Roteb-personeel niet zo groot als verwacht.

De ambtenarenbonden voor het gemeentepersoneel hadden voorgesteld de actie na vier weken te laten overnemen door de Amsterdamse reinigingsdienst. De bonden hadden “signalen” gekregen vanuit de Roteb dat het personeel steeds meer hinder ondervindt van agressieve bewoners en het zich ophopende vuil. “De leden maken uit wat er gebeurt, niet de bonden”, aldus een woordvoerder van het regionale actiecentrum vanmorgen.

Overigens begint de Amsterdamse reinigingsdienst in de binnenstad en het merendeel van de overige stadsdelen vanaf maandag toch "stipt' te werken. De vuilophalers nemen alleen het afval mee dat in de juiste plastic zakken wordt aangeboden. Voorlopig zal de actie in Amsterdam één week duren.

De bewoners van de stad Utrecht moeten het vandaag doen zonder openbaar vervoer, in navolging van Rotterdam gisteren. Passagiers die van het streekvervoer en de sneltram gebruikmaken mogen binnen de stadsgrenzen alleen uitstappen. Morgen staken de Groningse buschauffeurs 24 uur. Dinsdag zal het openbaar vervoer in Amsterdam opnieuw stilliggen, zo hebben de bonden aangekondigd. Ook de dienst Parkeerbeheer in de hoofdstad werkt die dag niet.