Almere trekt zich terug uit overlegorgaan Amsterdam

ALMERE, 11 JUNI. Almere trekt zich definitief terug uit het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA). De gemeenteraad heeft gisteravond unaniem een wetsvoorstel van die strekking aangenomen.

Belangrijkste reden om zich terug te trekken was de zogenoemde grondverevening. Het bloeiende grondbedrijf van Almere zou daardoor de verliezen van onrendabele grondbedrijven als die van Amsterdam moeten compenseren. Bovendien kwam het voortbestaan van de provincie Flevoland in gevaar door Almeres deelname aan het ROA.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta van binnenlandse zaken stelde een paar maanden geleden dat, als Almere deelneemt aan het ROA, de stad uit Flevoland moet worden losgemaakt. Daarmee zou volgens haar het draagvlak aan de provincie ontvallen. De meeste raadsleden wilden de opheffing van Flevoland niet voor hun rekening nemen, zo bleek gisteren. “Een zelfstandig Almere in een ongedeeld Flevoland”, wilde de PvdA-fractie.

In september zal met het bestuur van het ROA worden overlegd over andere vormen van samenwerking met Amsterdam. Veertien maanden geleden had de gemeenteraad bijna even eensgezind besloten "volwaardig' toe te treden tot de Amsterdamse regio.