Winst Fortis stijgt in eerste kwartaal met ruim 9 procent

UTRECHT, 10 JUNI. Fortis, de bank/verzekeringscombinatie, heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een winststijging geboekt van 187 miljoen gulden. Dat is 9,3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft het bedrijf, een bundeling van Amev/VSB en de Belgische AG Groep, vanmiddag bekendgemaakt.

De omzet van de combinatie nam toe met 9,1 procent tot 5,57 miljard. Het bedrijfsresultaat steeg met 12 procent van 185 miljoen gulden tot 198 miljoen.

De goede prestaties hebben gedeeltelijk te maken met de joint venture Caifor in Spanje, die voor het eerst voor een deel is meegeconsolideerd. Ook zijn nu de cijfers van VSB Bank in Den Haag (voorheen de Nutsspaarbank) meegerekend. Verder hadden valutabewegingen een positief effect op Fortis' omzet en de resultaten in het eerste kwartaal.

Fortis houdt vast aan zijn eerder gedane uitspraak dat het bedrijfsresultaat en de netto winst over geheel 1993 ten minste gelijk zullen zijn aan die in 1992.

Verzekeraar Amev boekte in het eerste kwartaal een winststijging van 10,7 procent tot 108,4 miljoen gulden ten opzichte van de eerste drie maanden van 1992. Per aandeel bedroeg de winst 1,55 gulden tegen 1,42 in het eerste kwartaal van 1992, een stijging van 9,2 procent. De winst per aandeel over geheel 1993 zal ten minste even hoog zijn als in 1992, zo raamt de Utrechtse onderneming.

De Belgische AG Groep boekte in het eerste kwartaal van dit jaar ten opzichte van de vergelijkbare periode in 1992 een netto winst van 1,37 miljard Belgische frank (75 miljoen), wat neerkomt op een toeneming met 12,1 procent. De winst per aandeel steeg met 12,1 procent van 40,9 tot 45,8 frank (2,50).