Verzekeraars wijzigen "spaarverzekering' na kritiek toezichthouder

AMSTERDAM, 10 JUNI. De verzekeraars Interpolis, NOG en Centraal Beheer hebben aangekondigd levensverzekeringen met een spaarkarakter te zullen aanpassen. De verzekeraars reageren daarmee op de aankondiging van de Verzekeringskamer, eerder deze week, levensverzekeringen aan te pakken die meer lijken te zijn bedoeld als fiscaal gunstige spaarregeling dan als verzekeringsprodukt.

De Verzekeringskamer, toezichthouder op het assurantiebedrijf, eist dat in de polissen een duidelijk verzekeringselement zit. Hierdoor wordt de premie voor de desbetreffende "spaarverzekeringen' hoger dan wanneer het louter een spaarregeling zou betreffen. In de nu gewraakte "flinterdunne verzekering' dient het minimale verzekeringselement er alleen toe om de aftrekbaarheid van de spaarpremie fiscaal mogelijk te maken.

Om het verzekeringsaspect tot uitdrukking te brengen, dient de verzekeraar straks bij tussentijds overlijden van de verzekerde minimaal tien procent meer uit te keren dan de beleggingsopbrengst tot dan toe, een voorwaarde die voor ten minste de helft van de looptijd van de overeenkomst moet gelden. De nieuwe richtlijnen gaan per 1 juli in. Inmiddels afgesloten "spaarverzekeringen' worden er niet door geraakt.

P.B. van Daalen, directeur produktontwikkeling van Iris (een joint venture van Rabo en Robeco) zegt al te sleutelen aan Cumulent, een spaarverzekering waaraan 12000 Nederlanders deelnemen. Hij wil Cumulent zo goedkoop mogelijk houden voor de klant en dus het verzekeringselement in het produkt niet te veel uitbreiden. In juli of iets later hoopt hij de nieuwe Cumulent te kunnen aanbieden.

Bij NOG-verzekeringen gaat om ongeveer duizend mensen met een spaarverzekering. De aangepaste versie komt in augustus op de markt, aldus algemeen directeur A.G.F. Boersma. “Het aanpassen is niet zo'n ingewikkelde zaak”. Tot nu heeft NOG naar eigen zeggen de verkoop van dit produkt op een laag pitje gehouden.

Centraal Beheer zegt een breed scala levensverzekeringen op de markt te brengen, waarin de spaarachtige verzekering een variant is. Centraal Beheer zegt er "iets meer sterfterisico in te brengen'. Directeur Leven bij Goudse Verzekeringen drs. J. Oosterwaal vond het nog te vroeg voor een reactie.