Vakbonden stoppen actie door agressie

DEN HAAG, 10 JUNI. De stiptheidsacties van de Rotterdamse vuilophalers worden maandag na vier weken beëindigd als ze vanavond instemmen met het voorstel daartoe van de bonden. De AbvaKabo geeft als redenen voor het afblazen van de actie de “agressie” jegens het Roteb-personeel en het moeizame werk tussen het zich ophopende afval in de straten. De Amsterdamse reinigingsdienst heeft al toegezegd de estafettestaking “voor enkele weken” te zullen overnemen.

Volgens de bonden heeft de voorgenomen beëindiging van de Roteb-actie niets te maken met de dreigementen van het Rotterdamse gemeentebestuur om loon te gaan inhouden en een particulier bedrijf in te schakelen om het verkeerd aangeboden huisvuil op te ruimen. Het zou morgen tot actie overgaan, aldus wethouder R. Smit (personeelszaken).

De bonden zeggen dat het “openbare-orde-probleem en het toenemende gevaar voor de volksgezondheid” heeft meegespeeld bij de beslissing. Steeds vaker worden in Rotterdam hopen afval in brand gestoken. In Den Haag, waar de vuilophalers ook stipt werken, brandde gisteren een gedeelte van een woonhuis uit nadat brand was gesticht in een stapel grofvuil voor het pand. Enkele kinderen die in het huis lagen te slapen, konden op tijd wegkomen.

Bij het openbaar-vervoerbedrijf RET in Rotterdam wordt vandaag voor de derde keer gestaakt sinds het vastlopen van de onderhandelingen tussen ambtenarenbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Vannacht gaat in de stad Utrecht een 24-uursstaking bij het openbaar vervoer in. Zaterdag blijven de stadsbussen in Groningen in de garage.

De politie gaat drie dagen actie voeren in Den Haag voor een betere CAO. Woensdag worden duizend politiemensen bij het ministerie van binnenlandse zaken verwacht. Op 21 juni leggen de politie-ambtenaren een cordon rondom Binnenlandse Zaken en Justitie. Op 30 juni demonstreert de politie op het Binnenhof.