Stroomproducent EZH wil van kerncentrale af

ROTTERDAM, 10 JUNI. Het Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH) wil niet langer meebetalen aan de exploitatie van de kerncentrale in Borssele (Zeeland) omdat de kosten voor een verbeteringsprogramma (470 miljoen gulden) te hoog worden geacht. EZH is een van de vier aandeelhouders van Borssele.

Gisteren besloot de Raad van commissarissen zijn financiële betrokkenheid bij Borssele te willen beëindigen. Dat besluit heeft niets te maken met de bekende bezwaren van de milieubeweging tegen kernenergie, maar kan wel ernstige gevolgen hebben voor de toekomst van kernenergie in Nederland. Voor het eerst blijkt namelijk een grote Nederlandse elektriciteitsproducent om bedrijfseconomische redenen niet meer te willen investeren in de aanpassing van een kerncentrale die nog zeker tien jaar kan produceren.

Op korte termijn moet een besluit worden genomen over de financiering van het "modificatieproject' voor Borssele, een uitvoerig programma voor een betere beveiliging van de kerncentrale, naar de modernste inzichten. Dat programma is ten dele ontwikkeld naar aanleiding van studies naar de oorzaken van de ramp in Tsjernobyl. Vergelijkbare fouten als bij die ramp zijn gemaakt in 1986, kunnen erdoor worden voorkomen. De aanpassingen moeten ertoe bijdragen dat bij de meeste storingen een reactietijd van 30 minuten ontstaat die de bedrijfsleider tijd geeft om in goed overleg de juiste beslissing te nemen en paniekreacties te voorkomen. Verder wordt Borssele beter beveiligd tegen externe gevaren, als gevolg van eventuele calamiteiten zoals bijvoorbeeld een ontploffing op een tanker op de Westerschelde.

EZH vindt het zonde om bijna een half miljard te investeren in Borssele, een centrale die nog maar tot 2004 zou draaien en die door het beoogde programma geen moderne centrale wordt.

Vandaag bespreken de aandeelhouders van de SEP, de overkoepelende organisatie van stroomproducenten, het probleem in een besloten deel van de aandeelhoudersvergadering in Arnhem. Als de meerderheid besluit de investering in Borssele goed te keuren, moet EZH toch meebetalen omdat alle kosten voor de Nederlandse stroomcentrales door de aandeelhouders worden gedeeld in een "pooling'.

    • Theo Westerwoudt