Shell en Oman eens over aardgasproject

De regering van Oman, Shell en vijf andere ondernemingen hebben een overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van een miljardenproject voor vloeibaar aardgas (LNG).

Oman neemt een aandeel van 51 procent. Shell, de technische en commerciële adviseur, krijgt 34 procent, Total 6 procent, Partex, Mitsubishi, Mitsui en Itochu respectievelijk 2, 3, 3 en 1 procent. De Japanners zijn voornamelijk in het project genteresseerd als afnemers van de brandstof, die in Japan wordt gebruikt voor de opwekking van elektriciteit.

Shell heeft bij de ontwikkeling van de Omaanse olievelden de laatste jaren steeds meer kleine gasvelden in dat land aangeboord. Mede omdat de Omaanse oliereserves beperkt zijn, werd twee jaar geleden besloten tot een studie naar mogelijkheden om de gasreserves te exploiteren. Het LNG-project dat daaruit voortvloeide, vergt 9 miljard dollar (16,4 miljard gulden) aan investeringen. Tegen de eeuwwisseling begint de uitvoer van vloeibaar gas naar Japan met 5 miljoen ton per jaar.