Ruding valt De Korte bij: Lubbers hield strengere WAO tegen

DEN HAAG, 10 JUNI. Oud-minister De Korte (VVD) heeft “ten dele gelijk” met zijn kritiek van twee weken geleden dat premier Lubbers in 1989 een strengere aanpak van de arbeidsongeschiktheid heeft tegengehouden. Volgens oud-minister Ruding, net als De Korte bewindsman in het tweede kabinet-Lubbers, gaf de premier “op zijn zachtst gezegd onvoldoende steun” als werd aangedrongen op maatregelen om de sociale-zekerheidsuitgaven te beteugelen.

“Maar het ligt complexer dan De Korte doet voorkomen”, zegt Ruding, inmiddels topman bij de Amerikaanse bank City Corp. De Korte stond volgens hem niet voortdurend als eerste op de bres als het ging om maatregelen tegen de wildgroei van de WAO in de jaren tachtig.

Ruding, kortstondig in Den Haag, kan zich zonder raadpleging van zijn agenda niet herinneren wanneer precies in het kabinet is gediscussieerd over een nota van de toenmalige staatssecretaris De Graaf. Daarin werd aangedrongen op verdergaande maatregelen om de arbeidsongeschiktheid terug te dringen. De Korte beschuldigde twee weken geleden Lubbers ervan deze discussie te hebben getorpedeerd. De Graaf, bijgevallen door Lubbers, zei dat zijn nota wel degelijk ter sprake was geweest, maar dat er geen vervolg aan is gegeven omdat het kabinet april 1989 demissionair werd.

Ruding zegt dat hij “voortdurend aandrong” om de sociale zekerheid, inclusief de WAO, aan te pakken. Soms kwamen De Korte en De Graaf ook met voorstellen. “Maar de indruk dat vooral De Korte zo actief was, nee, zo lag het niet”, zegt de oud-bewindsman van financien.

Scherpe kritiek heeft Ruding op de rol van het parlement in de jaren tachtig als het om aanpak van de sociale zekerheid ging. “De Tweede Kamer was niet bereid ook maar iets te doen. De PvdA blokkeerde alles. In de CDA-fractie lag het heel moeilijk. Vooral CDA-fractieleider De Vries was erg lastig. Soms lag de VVD-fractie ook dwars”, zegt hij.