JWG-plan Lubbers leidt tot weerstand sociale partners

ROTTERDAM, 10 JUNI. De centrale werkgevers- en werknemersorganisaties zien weinig in het plan van premier Lubbers om het aantal jeugdbanen te verdubbelen. De sociale partners vrezen dat jongeren met een baan in het kader van de Jeugdwerkgarantiewet (JWG) bestaande arbeid zullen verdringen.

Op een congres van de vakcentrale FNV stelde Lubbers gisteren voor de norm van één JWG'er op tien reguliere arbeidsplaatsen te wijzigen in één op vijf. Ook pleitte de minister-president ervoor het bedrijfsleven open te stellen voor JWG'ers. Momenteel biedt de overheid jonge schoolverlaters een baan aan in de collectieve sector. Het gaat om tijdelijk, extra werk. De jongeren verrichten arbeid die anders niet gedaan zou worden. Via het arbeidsbureau ontvangen zij een inkomen.

De christelijke werkgeversvereniging NCW vreest dat toetreding van gesubsidieerde JWG'ers tot de marktsector leidt tot concurrentievervalsing en uitstoot van bestaande arbeid. Bovendien zegt het NCW geen boventallige arbeidsplaatsen te willen scheppen. “We hebben geen behoefte aan zogenoemde kunstbanen”, aldus plaatsvervangend directeur sociale zaken S. Nieuwsma. Het NCW verwijt Lubbers ook voor de gemakkelijkste weg te kiezen. “Je kunt in moeilijke tijden kiezen voor meer jongeren in de JWG. Maar het grootste succes van de JWG is als er niemand van de wet gebruik hoeft te maken.”

De jongerenorganisatie van de vakcentrale FNV meent dat het kabinet de JWG als dè oplossing voor de jeugdwerkloosheid ziet. “De discussie spitst zich toe op de hoeveelheid JWG-banen. Maar uitbreiding van de JWG naar de marktsector is het zoveelste lapmiddel. Laat de overheid eerst zorgen voor meer reguliere banen”, aldus J. van Pijpen van de FNV Jongeren.

CAO-coördinator C. van der Knaap van de vakcentrale CNV meent dat de overheid en de sociale partners alles op alles moeten zetten om jongeren aan zinvol werk te helpen. Wel zou een toetsingscommissie toezicht moeten houden op bedrijven die JWG'ers tijdelijk werk bieden. “Het JWG mag niet sluipenderwijs reguliere arbeid vervangen.”

De centrale werkgeversverenigingen en de vakbeweging richten hun waarschuwingen ook aan het adres van regionale arbeidsbureaus. De bureaus begeleiden de jonge schoolverlater gedurende een half jaar bij het zoeken naar een baan of omscholing. Als dat niet lukt, valt de jongere onder de JWG. “Het gevaar bestaat dat de arbeidsbureaus zich in dat eerste half jaar minder om de jongere bekommeren. Na verloop van tijd vallen ze immers toch onder de Jeugdwerkgarantiewet.” Het Centraal Bestuur van de Arbeidsvoorziening (CBA) - het overkoepelend orgaan van de regionale arbeidsbureaus - liet zich al eerder negatief uit over uitbreiding van de JWG naar de marktsector.