In 't Veld was "sarcastisch met alle respect voor de Kamer'

DEN HAAG, 10 JUNI. Het was zeker “een polemiserend, ironiserend en op sommige punten sarcastisch betoog” over vijfentwintig jaar hoger-onderwijsbeleid geweest. Maar “gebrek aan respect voor het parlement als instelling” heeft de gisteren als staatssecretaris van onderwijs beëdigde R.J. in 't Veld (onderwijs) absoluut niet willen tonen toen hij vorige week donderdag op een symposium in de Utrechtse Geertekerk een voordracht hield voor de jubilerende studentenorganisatie ISO. Vanmorgen zei hij te betreuren dat “ironie en sarcasme ook hebben kunnen leiden tot interpretaties bij derden” die dat wel suggereren.

In 't Veld geraakte gisteren op de eerste dag van zijn nieuwe politieke carrière in moeilijkheden, toen het Rotterdamse studentenblad Quod Novum schreef dat hij op die bewuste donderdag zou hebben gezegd dat er “zelden vanuit de Kamer iets constructiefs (wordt) bijgedragen aan de wetgeving rond het hoger onderwijs. (..) Daarvoor ontbreekt de kennis. De instellingen moeten de onzin in Den Haag niet langer tolereren.” De Kamerleden Lankhorst, Willems (beiden Groen Links) en Franssen (VVD) stelden onmiddellijk verontwaardigde Kamervragen.

In 't Veld ontkende gisteren al te hebben gesproken over “gebrek aan kennis” en “onzin” in het parlement, en hij gaf vanmorgen op een persconferentie en ook in een schriftelijke beantwoording van de Kamervragen de algemene strekking van zijn “populariserend” betoog weer. Er is iets structureel mis in de verhouding tussen parlement en universiteiten omdat de wetgever de “fantastische prestatieverbetering” in het hoger onderwijs niet heeft beloond met betere financiële middelen.

Het probleem was dat andere aanwezigen op het schaars bezochte symposium zich niet meer de precieze bewoordingen konden herinneren, maar wel met de indruk naar huis waren gegaan dat In 't Veld het parlement flink de les had gelezen. In 't Veld sprak uit het hoofd en er is geen bandopname. Daarom ook had het Kamerlid Franssen gisteren zelfs voorgesteld om een parlementaire hoorzitting te organiseren over de precieze bewoordingen. Vanmorgen bleef Franssen nieuwsgierig naar wat In 't Veld nu precies had gezegd maar hij zei de spijt van In 't Veld wel te willen aanvaarden. Maar er blijven problemen. “Want in feite komt de strekking van zijn verhaal neer op scherpe kritiek op het kabinetsbeleid waarvoor hij inmiddels zelf verantwoordelijk is geworden.” Ook Lankhorst “houdt zijn hart vast voor de toekomst”. “Ter Veld moest weg wegens communicatieproblemen en deze staatssecretaris begint er meteen al mee.”

In 't Veld heeft ook eerder fundamentele kritiek geuit op het hoger-onderwijsbeleid van zijn nieuwe minister, dat hij nu moet gaan uitvoeren. Vanmorgen noemde In 't Veld minister Ritzen dan ook “buitengewoon moedig dat zo'n criticaster naast zich duldt”. Maar hij voegde eraan toe dat hij “het geconsolideerde beleid” van Ritzen best voor zijn rekening kon nemen. Op de vraag of dat niet merkwaardig was, antwoordde hij dat “je in verschillende rollen toch hetzelfde kunt blijven denken, ook al verschillen de wijzen waarop je je in die rol gedraagt en verantwoort oneindig van elkaar”. Hij voegde eraan toe dat hij in het beleid wel degelijk “veel ruimte” zag. Ritzen beklemtoonde dat “de keuzes in het beleid gemaakt zijn en dat dat mijn keuzes zijn”. Hij noemde de benoeming van In 't Veld “een investering op lange termijn” “Hij is een krachtige persoon die ook ervaring als bewindsman kan op doen.”