"Gebouwendienst geen taak bij bouw cellen'

DEN HAAG, 10 JUNI. De regeringsfracties CDA en PvdA in de Tweede Kamer vinden dat de Rijksgebouwendienst geen taak heeft bij de bouwen van tweeduizend extra cellen wanneer deze dienst ze niet binnen twee jaar kan realiseren.

“Snelheid gaat voor de Rijksgebouwendienst”, aldus CDA-woordvoerster Soutendijk. Ook coalitiegenoot Zijlstra (PvdA) is van mening dat “als het niet met de RGD kan, het dan maar zonder de RGD moet”.

De Kamerleden zeiden dit in reactie op een brief van minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Kosto (justitie) waarin zij naar aanleiding van een spoeddebat vorige week maatregelen aankondigen om op korte termijn 600 cellen vrij te maken. Dit gebeurt door meerdere verdachten op een cel te plaatsen, waarbij het met name gaat om preventief gehechten en vreemdelingen en door de versnelde verbouw van de Willem II kazerne in Tilburg. Verder worden politiecellen gebruikt en zal ruimte worden gecreëerd door in Huizen van Bewaring cellen in te schakelen die gereserveerd zijn voor vreemdelingenbewaring.

Het kabinet kondigt als structurele maatregel tevens aan deze zomer een besluit te nemen over de bouw van tweeduizend cellen. Die moeten binnen twee jaar na dat besluit in gebruik worden genomen. De RGD liet vorige week weten een totale voorbereidingstijd van drie jaar nodig te hebben. In hun brief schrijven de bewindslieden van justitie dat versnelde bouw “onorthodoxe planning en uitvoering vergt”. Een woordvoerder van justitie sluit niet uit dat dit eventueel betekent dat de RGD niet bij de uitvoering van de gevangenisbouw betrokken wordt. Volgens de regels speelt de RGD bij alle bouwprojecten van de overheid een rol. Soutendijk vindt dat daarop uitzonderingen mogelijk zijn: “Nood breekt wet.” De RGD was bij sluiting van deze krant niet bereikbaar voor commentaar.