Dr. W.M. van den Goorbergh (45) is per 8 juni ...

Dr. W.M. van den Goorbergh (45) is per 8 juni 1993 toegevoegd aan de hoofddirectie van Rabobank Nederland. Zijn specifieke taken liggen op het gebied van de begeleiding van de plaatselijke Rabobanken.

Van den Goorbergh was voor zijn benoeming directeur bij Rabobank Nederland en hoofd van het directoraat Financiële Markten. Hij begon zijn loopbaan bij de bank in 1980 als adviseur van de Hoofddirectie.