Baggerplatform

Het wandelend baggerplatform "Kameel' wordt in de rubriek "Technische Mislukkingen' gepresenteerd. Uit uw artikel wordt ook duidelijk dat er naast technische ook commerciële problemen waren. Zou er wel ooit (rendabel) werk voor de Kameel geweest zijn?

Op de Kameel past het etiket "de waanzin voorbij'. De bijdrage van RSV aan die waanzin is uitgebreid aan bod gekomen bij de RSV-enquête. Het doen en laten van Stevin is daarbij wat op de achtergrond gebleven. De uitspraak van voormalig RSV-topman Stikker bij diezelfde enquête verdient echter een nader onderzoek: "Het zal u verbazen om te horen hoe onmogelijk deze projecten waren qua levertijd, qua kosten en soms zelfs wel qua techniek.' Het "soms zelfs wel' kan wat de Kameel betreft gevoeglijk geschrapt worden.

De bouwopdracht is gegeven door Stevin c.q. Volker-Stevin; dankzij het falen van RSV zijn zij er goed uitgesprongen. De belastingbetaler heeft via RSV dat debâcle betaald en zou dat ook betaald hebben als RSV de opdracht wel volgens contract had uitgevoerd, maar dan via Volker-Stevin (zie alweer de RSV-enquête).

Waarom heeft Stevin de Kameel gedaan en niet gelaten? Ik heb daar een eenvoudige theorie over.In de fase voorafgaand aan een fusie vertonen betrokken partijen nogal eens opblaasgedrag: zichzelf mooier voordoen om de andere partij te imponeren. Ook Stevin zal op zoek geweest zijn naar daarvoor in aanmerking komende zaken. Daarbij zal het oog gevallen zijn op de Kameel, waarover Stevin-research toen dagdroomde. Vervolgens zal er druk op de ontwerpers uitgeoefend zijn om het project (te) snel produktierijp te maken. De commerciële mogelijkheden? Dat kan een probleem van later zorg zijn en tot dan kunnen daarover mooie verhalen afgestoken worden. Volker zal daar geen vinger achter hebben kunnen krijgen en Stevin zal meer en meer in de eigen verhalen zijn gaan geloven, totdat er geen weg terug meer mogelijk leek.

    • F.W. Radema