AMBTENARENCONFLICT

In het hoofdartikel over het ambtenarenconflict worden de dilemma's helder geschetst: minder lantaarnpalen of minder ambtenaren (NRC Handelsblad, 29 mei).

Die keuze is aan de politiek verantwoordelijken respectievelijk de kiezer, maar vaststaat dat de keuze moet worden gemaakt. Het kan niet zo zijn dat de gemeenschap een hoog voorzieningenniveau vraagt en krijgt, zonder bereid te zijn de daarbij behorende prijs te betalen. Of dat degenen die de gevraagde gemeenschapstaken verzorgen daarvoor zelf twee keer de rekening betalen: een keer via de afgedragen belastingen en premies en nog een keer via povere arbeidsvoorwaarden.

Op dat punt gleed het hoofdartikel uit, de arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel zijn allang niet meer concurrerend. Sinds eind jaren zeventig is het overheidspersoneel stelselmatig tekortgedaan. Het is in dat verband merkwaardig, dat in het hoofdartikel de "integrale pakketvergelijking' wordt opgevoerd, alsmede de zogenaamde gidsfunctie van het waardevaste ambtenarenpensioen.

Vooral dat laatste is een misser, het overheidspersoneel had de afgelopen tien/twaalf jaar maar al te graag een waardevast pensioen gehad. Het ambtenarenpensioen is welvaartsvast en dat klinkt mooier dan het is, want in de periode 1979-1990 zijn de prijzen met ca. 35 procent gestegen en de ambtenarenpensioenen, net als de inkomens van de actieve ambtenaren, slechts met 10 procent. Terwijl in de marktsector in diezelfde periode de pensioenen met 25 tot 40 procent stegen!

En als met de "integrale pakketvergelijking' de door Bakkenist, Spits en Co in 1985-'86 uitgevoerde pakketvergelijking wordt bedoeld, dan heeft ook die geleerd dat het nog resterende enkele plusje meegerekend, de arbeidsvoorwaarden bij het - middelbaar en hoger - overheidspersoneel ver achterlopen bij vergelijkbare functies in de marktsector. Een hernieuwd onderzoek zou inmiddels ook een dergelijk beeld opleveren van het lager personeel.

En na een korte periode (1990-'92) waarin de schade beperkt kon worden gehouden, dreigt nu opnieuw een verder achterop raken. De ambtenaren willen wel marktconformiteit, maar dan ook volledig. En wat mij betreft mag dat met een kleinere overheid.

    • Algemeen Secretaris Cmhf
    • H.J. Albersen