Zonnegodin lijkt Japans bruidspaar welgezind

TOKIO, 9 JUNI. Vanmorgen in alle vroegte, om twintig over zes lokale tijd, nam Masako Owada (29) afscheid van het burgerbestaan. Terwijl het gestaag motregende belde een lakei op dit vroege uur aan bij haar ouderlijk huis in Tokio om haar te begeleiden naar het keizerlijke paleis. In een gesloten limousine, toegejuicht door buren, reed het gezelschap in snelle vaart weg. Vier uur later was Masako kroonprinses en toekomstig keizerin van Japan.

“Ik ben verheugd over dit huwelijk, ik hoop nu dat u samen in harmonie een bestaan zult opbouwen en als kroonprins en kroonprinses op bewonderenswaardige wijze het land, de maatschappij en het mensdom zult dienen”, zei keizer Akihito (56) plechtig, toen het paar vanmiddag door hem en de keizerin in audiëntie werd ontvangen. Keizerin Michiko wenste beiden “veel geluk”.

Heel Japan had vandaag een vrije dag die voortaan elk jaar als nationale feestdag zal worden gevierd. Om kwart voor vijf vanmiddag verlieten kroonprins (33) en kroonprinses het keizerlijke paleis en reden zij in een open Rolls Royce naar het kleine Togu Paleis, vier kilometer verderop, waar ze gaan wonen. De motregen hield zowaar op en de zon brak door, alsof de zonnegodin Amaterasu, het mythologische hoofd van de keizerlijke stamboom aan wie de kroonprins vanmorgen zijn gelofte van liefde had afgelegd, had besloten de regie nu zelf ter hand te nemen.

Naar schatting 200.000 juichende en lachende en vlaggende mensen hadden zich vanmiddag langs de route verzameld om het pas getrouwde paar te begroeten, onder wie opvallend veel jonge vrouwen. Dranghekken werden bijna omver geduwd door het dolenthousiaste publiek, dat zich gewoonlijk altijd zo keurig en braaf gedraagd - onvermijdelijk in dit overbevolkte land. Om ultralinkse, anti-keizersgezinde activisten die hadden gedreigd de stoet op te blazen op andere gedachten te brengen, stonden langs de hele route 30.000 gewapende politieagenten opgesteld. Muziekkorpsen begeleidden de tocht met vrolijke marsmuziek. Krantenjongens verkochten op straat het laatste nieuws en thuis volgden tientallen miljoenen kijkers de stoet op de televisie. Gisteren had de Japanse regering in een royaal gebaar 30.000 veroordeelden hun straf kwijtgescholden.

In totaal 2.700 gasten uit binnen- en buitenland zullen aanzitten aan een serie van zes staatsbanketten, die op 15 juni zullen beginnen in het keizerlijke paleis. Deze plechtigheden zijn in feite de recepties van het kroonprinselijke paar. Totale kosten van het huwelijk: 286 miljoen yen of ruim vier miljoen gulden.

“Ik ben opgelucht dat de dag erop zit”, verklaarde vanavond de moeder van de kroonprinses, die nog in het ouderlijk huis woonde. “Ik heb vanaf januari, toen het huwelijk werd aangekondigd, een speciale persoon in mijn huis gehad.”

    • Paul Friese