VS: Japan moet handelsoverschot met spoed halveren

WASHINGTON, 9 JUNI. Japan moet het handelsoverschot met de Verenigde Staten binnen drie jaar met de helft terugbrengen. Deze eis staat in een brief die de regering in Washington gisteren heeft gestuurd aan de Japanse regering. De brief bevat een aantal voorstellen om het snel stijgende handelsoverschot van Japan te beperken.

Het handelsoverschot bedraagt momenteel 3,2 procent van het Japanse bruto binnenlands produkt (137 miljard dollar). Dat percentage zou binnen enkele jaren moeten worden teruggebracht tot 1 à 2 procent, aldus de brief. De Amerikaanse voorstellen vormen de basis voor overleg tussen de VS en Japan dat vrijdag in Washington plaatsheeft.

De Amerikaanse regering wil niet alleen dat Japan meer Amerikaanse goederen importeert, maar eist ook betere toegang tot de Japanse markt voor Amerikaanse bedrijven. Vijf kwesties zouden vrijdag ter sprake moeten komen: overheidsorders, meer toegang voor de Amerikaanse financiële sector tot Japan, import van auto's en onderdelen, bevordering van buitenlandse investeringen in Japan en herziening van eerdere bilaterale akkoorden. Volgens de Amerikanen importeren de Japanners slechts 5,9 procent van hun totale industriële consumptiegoederen. In de Verenigde Staten en Duitsland is dat respectievelijk 15,3 en 15,4 procent.

De Japanse premier Miyazawa zei gisteren voor een parlementaire commissie dat het niet realistisch is als Japan zich zou vastleggen op een bepaalde reductie van het handelsoverschot. “Niemand kan de bnp-cijfers of de import- en exportstroom in een vrije markt controleren”, aldus de premier. Ook minister van buitenlandse zaken Muto zei dat Japan “nooit akkoord zou gaan met specifiek meetbare doelstellingen”. Op de Oeso-vergadering, vorige week in Parijs, zei Muto al dat de Amerikaanse wensen in strijd zijn met het principe van de vrije-markteconomie.

Beide landen willen vóór de G7-top in juli overeenstemming bereiken over het te voeren handelsbeleid. (Reuter, AP)