VNG-voorzitter: meer geld voor CAO-overleg

DEN HAAG, 9 JUNI. Salarisverhoging is alleen mogelijk als het kabinet meer financiële ruimte biedt. Als het vast blijft houden aan “nul is nul en nul is genoeg”, dan komt er van een werkelijk marktconform overleg weinig terecht. Met die woorden deed VNG-voorzitter Havermans vanochtend tijdens het VNG-jaarcongres in Sas van Gent een dringende oproep aan het kabinet.

Het projectbureau sociale vernieuwing in Rotterdam heeft binnen anderhalve dag 30.000 Komo-zakken uitgereikt aan bewoners die een einde willen maken aan de overlast van huisvuil dat niet wordt meegenomen door de reinigingsdienst Roteb.

Ongeveer 275 bewoners uit alle delen van de stad nemen aan de actie deel. Door de stiptheidsacties bij de Roteb, die de vierde week zijn ingegaan, blijft op straat het huisvuil liggen dat niet in Komo-zakken is verpakt. De gratis uitgifte van deze vuilniszakken, waarmee 300.000 kilo afval kan worden verwerkt, zal niet worden herhaald. Het projectbureau sociale vernieuwing probeert wel supermarktketens ertoe te bewegen de plastic zakken goedkoper te maken.

De vakbonden voor het gemeentepersoneel hebben vandaag met een advertentiecampagne in negen dagbladen het publiek begrip gevraagd voor de acties bij het openbaar vervoer en de reinigingsdiensten. Onder de kop "Wie is er eigenlijk onredelijk?' schrijven AbvaKabo, CFO en Novon dat het overheidspersoneel er alles aan doet “het ongemak voor u te beperken” en dat de acties gericht zijn tegen de werkgeefster, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Vannacht begint om 02.00 uur een nieuwe 24-uursstaking bij het openbaar vervoer in Rotterdam. Trams, bussen en metro's van de RET zullen de hele dag niet rijden in Rotterdam. Vanaf vrijdagochtend blijft het materieel van het Utrechtse openbaar-vervoerbedrijf in de remises. Een dag later nemen de chauffeurs van de stadsbussen in Groningen de estafettestaking over voor 24 uur.

Honderden rijksambtenaren zijn gisteren voor het eerst in actie gekomen om een beter loonbod van minister Dales (binnenlandse zaken) af te dwingen. Bij de Bijlmerbajes in Amsterdam verlieten 200 personeelsleden de inrichting omstreeks het middaguur voor een demonstratieve bijeenkomst. De vakcentrales voor de rijksambtenaren organiseren later deze maand een landelijke actiedag voor het gevangenispersoneel.

Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Voorburg gingen 400 medewerkers over tot de bezetting van het plein voor het gebouw. Afhankelijk van de duur van de acties onder de rijksambtenaren overwegen de CBS-werknemers bepaalde statistieken niet langer door te geven. Veel overheidsbeleid is gebaseerd op dat cijfermateriaal.