Trouvaille

Zoals bekend was Godfried Bomans een aardige man. Zulks blijkt maar weer eens uit de brief die de heer L. van Rijswijk mij onlangs deed toekomen.

In 1969 nam Van Rijswijk deel aan een televisie-uitzending waarin uitvinders, kinderen en Godfried Bomans zich over nieuwbedachte kinderspelletjes bogen. Van Rijswijk had een Colosseum gebouwd waarvan de zitplaatsen de vakken vormden waarop krijgers door het gooien van dobbelstenen verplaatst konden worden. “Mijn broer zag eens een plaat van het Colosseum met christenen die voor de leeuwen werden geworpen en zei: kijk pa, die arme leeuw heeft nog geen christen!” zo reageerde Bomans op dit spel tijdens de live uitzending.

Aan het einde van het programma moest een jury de eerste prijs toekennen aan het beste kinderspel. De prijs ging niet naar het Colosseum maar Van Rijswijk ontving een paar dagen later wel het volgende briefje.

“Zeer geachte heer Van Rijswijk,

Ik moet even het volgende aan u kwijt. Toen de stemmen staakten en de voorzitter de doorslag moest geven bedoelde ik Uw naam te noemen, maar vergiste me en noemde de verkeerde. Toen die verscheen kon ik niet meer terug en liet het zo. Voor mij (en voor heel Nederland) was U verreweg de beste. Het spijt me, dat het zo gelopen is.

Uw Godfried Bomans.''

De reactie van Van Rijswijk was ook sportief. Hij was, schrijft hij nu, onder de indruk van Bomans eerlijkheid “en ook van zijn moed, want men zou op zijn verklaring ook zeer negatief kunnen reageren, denk aan Amerika, met gezichtsverlies en dergelijke”. In plaats daarvan daagde hij Bomans per brief uit tot een duel in het Colosseum, met als inzet een fles cognac. Het spel is nooit in roulatie gebracht, het duel heeft dus niet plaats gevonden. Zonder de kwaliteit van Van Rijswijks spel in twijfel te trekken, moeten we niet uitsluiten dat Bomans aan alle deelnemers een dergelijk briefje heeft gestuurd, behalve aan de winnaar natuurlijk. Want zoals bekend was Bomans ook een goede acteur.

    • Hans Renders