Transporteurs verheugd over verlaging Duitse tolheffing

ROTTERDAM, 9 JUNI. Nederlandse transportondernemers zijn verheugd dat Duitsland zich gisteren bereid heeft verklaard de prijs van het omstreden tolvignet voor vrachtauto's terug te brengen van 10.000 naar 2.500 mark per jaar. De transportondernemers achten een compensatie van deze kosten echter dringend noodzakelijk omdat een groot deel van de transportsector verlies lijdt.

Voor Nederlandse beroepsvervoerders, die hun wagenpark geheel of voor het grootste deel in Nederland hebben, kan de kostenstijging van het vignet er niet meer bij, meent de vervoerdersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Economisch deskundige M.L. Badon Ghijben van TLN zei vanmorgen: “Recente studies wijzen uit dat Nederlandse en Duitse wegvervoerders via belastingen en accijnzen per jaar al veel meer betalen dan de infractructuur in hun landen kost. Per 1 januari is in Nederland de accijns op dieselolie nog eens verhoogd met 18 cent per liter. Wij verwachten nog een extra concurrentienadeel op onze Duitse collega's, omdat Duitsland de motorrijtuigenbelasting tegelijk met de invoering van het vignet wil verlagen.” Volgens Badon Ghijben wordt op basis van bedrijfsresultaten over 1992 verwacht dat dit jaar de helft van de Nederlandse transportondernemers en 75 procent van de grensoverschrijdende transporteurs in de rode cijfers komt.

Vandaag zou TLN er bij minister Kok (financiën) op aandringen de kosten te compenseren door een verlaging van de motorrijtuigenbelasting voor vrachtauto's. Maar liever zou TLN zien dat de kosten voor verbetering en uitbreiding van het wegennet geheel uit de belastingen worden betaald. Daarom ziet de organisatie ook niets in een Europees vrachtautovignet, waarvoor de Duitse regering door haar soepeler houding nu ruimte wil maken.

Het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNT), de werkgeversvereniging van de grotere beroepsvervoerders, maakt daarentegen geen problemen over het Eurovignet omdat daarmee het concurrentienadeel van Nederlandse vervoerders zou wegvallen. De Europese ministers van Verkeer besloten gisteren tijdens hun vergadering in Luxemburg tot invoering van een beperkt Eurovignet voor de EG-lidstaten die geen tolheffing kennen: de Benelux, Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Dit vignet zou net als het Duitse 2.500 mark moeten kosten. Het KNV gaat ervan uit dat het Duitse vignet weer verdwijnt zodra er een Eurovignet is. “Met deze oplossing wordt de invoering van een Duits vignet (dat aanvankelijk 10.000 mark zou gaan kosten) en de ingewikkelde invoering van van vignetten per lidstaat vermeden.” Het KNV gaat er ook vanuit dat tegelijk met de invoering van het Eurovignet de zogenoemde cabotage kan worden ingevoerd: vrij vervoer in de lidstaten door buitenlandse transporteurs.

J. van Oijen, directievoorzitter van Frans Maas, acht een Duits vignet voor zijn bedrijf van zeer beperkte betekenis omdat in elk land transportcapaciteit wordt ingehuurd. Bij een Eurovignet zou het concurrentienadeel praktisch geheel verdwijnen.