Sutherland nieuwe topman bij de Gatt

ROTTERDAM/GENEVE, 9 JUNI. De voormalige EG-commissaris Peter Sutherland is vanmorgen benoemd tot directeur-generaal van de GATT (Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel). De 47-jarige Ier wordt de opvolger van de Zwitser Arthur Dunkel, die met pensioen gaat. Sutherland is nu nog voorzitter van de raad van bestuur van de Allied Irish Banks Plc., de grootste bankgroep in Ierland. Als Europees Commissaris voor mededinging (1985-1988) maakte hij zich sterk voor afschaffing van overmatige bedrijfssubsidies.

Ofschoon niemand aan de capaciteiten van de nieuwe GATT-topman twijfelt, was zijn benoeming in de zogenoemde GATT-raad, waarin de 111 aangesloten landen zijn vertegenwoordigd, niet onomstreden. De Ier besloot zich volgens eigen zeggen voor de functie beschikbaar te stellen na een telefoontje van voorzitter Delors van de Europese Commissie. Ambassadeurs van ontwikkelingslanden hadden bezwaren, omdat zij nauwelijks in de kandidatuur zijn gekend. Het ongenoegen werd nog groter toen Sutherland vorige week niet inging op hun uitnodiging op een door hen georganiseerde hoorzitting te verschijnen. In plaats hiervan kwam EG-ambassadeur Tran Van-Thin die een dergelijke aparte zitting als ongepast bestempelde.

De ontwikkelingslanden hadden aangedrongen op een meer open selectieproces in plaats van de op het bereiken van consensus gerichte informele consultaties, waarin vooral de sterke handelsblokken (VS, EG en Japan) hun invloed laten gelden. Zij zien al met lede ogen toe hoe de voortgang in de Uruguay-ronde over handelsliberalisering vooral wordt bepaald door de dialoog tussen de EG en de VS. Twee kandidaten uit Latijns-Amerika trokken zich uiteindelijk terug, omdat de Latijnsamerikaanse landen toch consensus wensten. Intussen is informeel overlegd over de benoeming enkele adjuncts, onder wie ook een Zuidamerikaan. Volgens een Latijnsamerikaanse ambassadeur is in elk geval bereikt dat het proces voor de toekomst “transparanter” wordt.

Staatssecretaris Van Rooy (buitenlandse handel) toonde zich vanmorgen zeer tevreden over de benoeming. “Gelet op het politieke gewicht van Sutherland mag worden verwacht dat hij goed in staat is de succesvolle afronding van de Uruguay-ronde voor het eind van het jaar ter hand te nemen.”