Suriname voert vrije wisselkoers chaotisch in

PARAMARIBO, 9 JUNI. Suriname heeft gisteren chaotisch kennisgemaakt met de vrije wisselkoers. De commerciële banken bleken niet over dollars te beschikken voor het verrichten van financiële transacties tegen de dagkoers van 39,10 Surinaamse guldens voor een dollar. De banken bleken evenmin te beschikken over de vereiste formulieren voor valutatransacties.

Omdat nog geen vergunningen zijn verstrekt voor geldwisselkantoren (cambio's), was ook van deze particuliere kantoren nog geen spoor te bekennen. De valutahandelaren opereerden nog op de parallelmarkt - die met invoering van de vrije wisselkoers zou moeten verdwijnen - voor de koers van 42 gulden voor een dollar, 23 voor een Nederlandse gulden.

Onder Surinamers bestaat grote onduidelijkheid over de maatregelen van de overheid, die al maanden onder druk staat van buitenlandse deskundigen om af te rekenen met de wildgroei aan wisselkoersen in het land. Onlangs leverde een EG-missie nog scherpe kritiek op de regering-Venetiaan wegens het uitblijven van maatregelen om de economie te saneren.

Officieel gold tot gisteren een koers van 1,80 Surinaamse gulden voor een dollar. Niemand weet nu wie vreemd geld mag kopen bij de handelsbanken en aan welke voorwaarden moet worden voldaan. De zogenaamde EA-handel (waarbij de handelaar geen deviezen krijgt van de centrale bank maar uit "eigen aanbreng' met buitenlandse valuta handel drijft) is met de vrije wisselkoers afgeschaft, maar er zijn nog goederen onderweg. Er is geen overgangsregeling. De handelaar loopt zodoende kans op een enorme financiële strop.

De valutahandelaren, aangesloten bij de Brokers Association Suriname, zeggen geen officiële wisselkantoren te zullen opzetten zolang duidelijkheid uitblijft. Ze hebben een maand geleden een vragenlijst aan de monetaire autoriteiten overhandigd over onduidelijkheden rond de cambio's. De vragen zijn niet helemaal beantwoord.

Bankiers en goederenhandelaren juichen het doorvoeren van de vrije wisselmarkt overigens toe. Het had al veel eerder moeten gebeuren, zeggen zij. Als voordeel halen zij aan dat exporteurs hun verdiende deviezen nu tegen een marktconforme koers kunnen inwisselen, wat de produktie stimuleert.

In deze kringen wordt betreurd dat de banken de mogelijkheid niet hebben te concurreren met de valutahandelaren. Degenen die vreemd geld nodig hebben zullen zich daarom moeten blijven wenden tot de parallelmarkt, waar de koers hoger ligt. De banken zouden om deze reden de gelegenheid moeten hebben zelf hun koers te bepalen om de parellelmarkt buiten spel te kunnen zetten.

De goederenhandelaren vragen zich af hoe ze zullen moeten importeren als de EA-handel is afgeschaft terwijl de handelsbanken niet genoeg deviezen hebben. Intussen zijn de vakbonden ijverig bezig de genomen maatregelen te bestuderen. De te verwachten prijsstijgingen baren hen zorgen.

    • Leo Morpurgo