PvdA kapittelt Kosto over grenshospitium

DEN HAAG, 9 JUNI. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft zware kritiek op het vreemdelingenbeleid van de eigen staatssecretaris Kosto (justitie). Dit bleek gistermiddag tijdens een overleg met de Tweede Kamer over het zogeheten Grenshospitium. Deze in april 1992 geopende inrichting is bedoeld voor opvang van asielzoekers die op Schiphol aankomen en aan wie de toegang tot Nederland wordt geweigerd. Zij worden in een beveiligde ruimte vastgehouden totdat de uitkomst van hun asielverzoek vaststaat.

PvdA-woordvoerder Middel zei dat het Grenshospitium zijn doel voorbij is geschoten. Hij vindt het onjuist dat deze inrichting ook wordt gebruikt als huis van bewaring voor uit te zetten illegalen. De verblijfsduur van de vreemdelingen in het Grenshospitium is volgens Middel veel te lang, gemiddeld twee maanden met uitschieters naar zes. Sociale hulpverleners krijgen er slecht toegang. Het wordt bewoners moeilijk gemaakt te worden gebeld. De begeleiders zijn gevangenbewaarders. "Oproerkraaiers' worden naar de gevangenis in Veenhuizen gebracht.

De kritiek van de PvdA-fractie werd gedeeld door de woordvoerders van Groen Links en D66. CDA-afgevaardigde Krajenbrink vroeg Kosto of het Grenshospitium “nog wel beantwoordt aan het oorspronkelijk gesteld doel, namelijk het ophouden aan de grens van asielzoekers”.

Kosto verdedigde het Grenshospitium als een “noodzakelijk instrument voor het voeren van een restrictief toelatingsbeleid”. Het probleem van de lange tijd die afgewezen asielzoekers in veel gevallen in de inrichting moeten verblijven, wil hij oplossen door moeilijk uitzetbare vreemdelingen voortaan niet meer in het Grenshospitium onder te brengen, maar in een opvangcentrum voor asielzoekers. Degenen die wel op korte termijn kunnen worden, verwijderd moeten zolang in het Grenshospitium blijven.

De aangekondigde nieuwe maatregel ging Middel nog niet ver genoeg. Hij vroeg Kosto waarom niet alle op Schiphol afgewezen asielzoekers in de opvangcentra kunnen worden ondergebracht. De staatssecretaris wees dat af. Na het overleg zei Middel dat hij met zijn fractie zal overleggen over de manier waarop Kosto op andere gedachten kan worden gebracht.

Eerder op de dag zei Kosto tijdens een studiedag in Delft dat het ongewenst is dat illegale vreemdelingen woningen bezetten, terwijl de overheid toegelaten en legale vreemdelingen géén, of onvoldoende snel huisvesting kan bieden. Volgens de staatssecretaris moesten vorig jaar 4000 asielzoekers, die recht hadden op een zelfstandige woning, noodgedwongen in asielzoekerscentra blijven. “De grote steden moeten dat probleem voortvarend aanpakken”, aldus Kosto.