Protest bij Banque de France tegen autonomie

PARIJS, 9 JUNI. Vijfduizend personeelsleden van de Banque de France hebben gisteren in Parijs gedemonstreerd tegen een herstructurering van de werkwijze van de Franse centrale bank. Het 16.000 man tellende personeel van de bank vreest zo'n herstructurering als de bank een nieuwe, autonome positie krijgt, vergelijkbaar met die van de Duitse Bundesbank.

Het Franse parlement maakte gisteren een begin met de behandeling van het wetsontwerp dat bepaalt dat de centrale bank voortaan onafhankelijk van de regering het monetaire beleid zal vaststellen. Die bevoegdheid wordt verleend aan een Raad voor de monetaire politiek die bestaat uit negen personen onder wie de gouverneur en de twee vice-gouverneurs. De andere zes zullen door de regering worden gekozen uit een lijst van achttien personen die wordt opgesteld door zes instellingen waaronder de Senaat en de Nationale Vergadering en de Economische en Sociale Raad.

De linkse socialist Jean-Pierre Chevènement, een verklaard tegenstander van het verdrag van Maastricht, betoogde dat de "denationalisatie van de monetaire macht' in strijd is met de grondwet. Zijn motie, waarin dit werd vastgesteld, werd echter met een grote meerderheid verworpen. De tegenstanders van "Maastricht' in de fracties van de regeringspartijen RPR en UDFB lieten zich nauwelijks horen en onthielden zich van stemming.

    • Jan Gerritsen