Lubbers wil verdubbeling jeugdbanen

AMSTERDAM, 9 JUNI. Het kabinet wil het aantal arbeidsplaatsen in het kader van de Jeugdwerk Garantiewet (JWG) verdubbelen.

De norm van één JWG'er op tien reguliere arbeidsplaatsen moet omlaag naar een verhouding van maximaal één op vijf.

Dit zei premier Lubbers vanmorgen op het driedaagse congres van de vakcentrale FNV in Amsterdam. Uitbreiding van het aantal JWG-plaatsen is noodzakelijk om meer jongeren aan het werk te helpen, aldus Lubbers. De JWG biedt jongeren tijdelijk werk (maximaal een jaar) in de collectieve sector. Via het arbeidsbureau ontvangen zij hun inkomen. Het gaat bij JWG-banen om extra arbeidsplaatsen bovenop de reguliere bezetting.

De JWG is volgens Lubbers de afgelopen jaren een “redelijk succes” geweest. Maar de economische situatie is verslechterd. “Nu het echt begint te regenen in Nederland moet er meer gebeuren. We moeten het aantal JWG-plaatsen vergroten.” Daarom wil het kabinet de verhouding tussen het aantal reguliere banen en het aantal JWG-plaatsen aanpassen.

Daarnaast wil het kabinet de werkingssfeer van de JWG uitbreiden naar de marktsector. JWG'ers kunnen nu nog niet in het bedrijfsleven terecht. Het kabinet wil daarover overleggen met het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening. Er moeten, aldus Lubbers, nationale afspraken komen om concurrentievervalsing te voorkomen. JWG'ers zijn immers veel goedkoper dan gewone arbeidskrachten.

Lubbers uitte kritiek op werkgevers en werknemers. De sociale partners hebben zich volgens hem niet gehouden aan het centraal akkoord van november. Het kabinet daarentegen is de afspraken volgens de premier wél nagekomen door de belastingen en premies aan het begin van dit jaar te verlagen.

Lubbers onderstreepte verder opnieuw dat het kabinet geen extra ruimte heeft om tegemoet te komen aan de looneis van 2,5 procent die de ambtenarenbonden hebben gesteld. Hij bestreed dat de ambtenarensalarissen zijn verworden tot het sluitstuk van het kabinetsbeleid. Als de ambtenarensalarissen omhoog gaan, gaat dat onherroepelijk ten koste van onder meer overheidsinvesteringen, zei Lubbers.

Op het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vroeg voorzitter Havermans vanmorgen het kabinet om een "gebaar' om de impasse in het overleg over de ambtenarenlonen te doorbreken. De gemeenten zijn te arm om de geëiste 2,5 procent op te brengen. Salarisverhoging is alleen mogelijk als het kabinet financiële ruimte biedt.