In 't Veld hekelde rol Tweede Kamer bij onderwijsdebat

DEN HAAG, 9 JUNI. Prof.dr. R.J. in 't Veld, sinds vandaag staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen, heeft geen hoge dunk van de rol die de Tweede Kamer speelt bij de wetgeving over hoger onderwijs. “Het parlement is een sterk behoudende kracht. Er is structureel iets mis in de verhouding tussen het parlement en de Nederlandse universiteiten.” Dat zei In 't Veld afgelopen donderdag, vijf dagen voordat hij op zijn nieuwe post werd benoemd.

In 't Veld was nog hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam toen hij deze woorden uitsprak in Utrecht bij de viering van het twintigjarig bestaan van het Interuniversitair Studenten Overleg (ISO). Hij was toen nog onkundig van zijn benoeming tot staatssecretaris. Op dit departement volgde In 't Veld de naar Sociale Zaken vertrokken J. Wallage als staatssecretaris op, maar nam hij van minister Ritzen de eerste verantwoordelijkheid voor het hoger onderwijs over. In 't Veld was eerder directeur-generaal voor het hoger onderwijs.

Het blad van de Erasmus Universiteit, Quod Novum, tekende uit de mond van de voormalig hoogleraar een andere uitspraak op, die hij eveneens bij de jubileumviering van het ISO zou hebben gedaan. “Zelden wordt vanuit de Kamer iets constructiefs bijgedragen aan de wetgeving rondom het hoger onderwijs. Daarvoor ontbreekt de kennis. De instellingen moeten die onzin in Den Haag niet langer tolereren.” Maar de nieuwe staatssecretaris ontkende vanmiddag desgevraagd deze uitlating te hebben gedaan. Andere aanwezigen bevestigen dat In 't Veld deze uitspraak niet heeft gedaan.

In 't Veld heeft als bestuurskundige vaker de regelzucht van het parlement bekritiseerd, terwijl er aan de andere kant het streven is de universiteiten een grotere zelfstandigheid te geven. Ook kritiseerde hij recentelijk het bezuinigingsbeleid van Ritzen. Het Tweede-Kamerlid T. Netelenbos (PvdA) ziet dit niet als bezwaren tegen de komst van haar partijgenoot op het ministerie. “Hij is een man met zeer veel eigen opvattingen. Maar het maakt toch uit of je aan de zijlijn staat of dat je politiek verantwoordelijk bent. Het lijkt mij heel leuk om te zien hoe hij zijn opvattingen in praktijk gaat brengen.”