Haagse scholieren als koerier gebruikt

DEN HAAG, 9 JUNI. Junks op het kindertoilet, gebruikte injectienaalden op het schoolplein, leerlingen die op straat bedreigd worden. Kinderen in de Haagse Schilderwijk-west worden volgens buurtbewoners betrokken bij de drugshandel in de wijk. Op basisscholen kijken ze er al niet meer van op. “De leerlingen worden zelfs tegen betaling gebruikt als uitkijk of als koerier voor drugsdealers”, zegt basisschooldirecteur A. van der Zalm. “Ze worden dagelijks geconfronteerd met geweld, drugs en diefstal - het is pedagogisch onverantwoord.”

Van der Zalm heeft zich opgeworpen als vertegenwoordiger van de buurtbewoners die zelf niet durven te spreken over de problemen in de Schilderswijk. Volgens de schooldirecteur worden ouders bedreigd als zij naar de politie stappen. "Wij weten je kinderen te vinden' krijgen zij te horen. Er is al eens een huis in brand gestoken van iemand die wel zijn mond opendeed. “De buurt is bang. Maar iemand moet toch wat doen?”

De Schilderswijk-west is een kinderrijke stadsvernieuwingswijk, waar de renovatie is vertraagd door geldgebrek. Veel panden staan leeg en wachten op de sloop - een ideale woonplaats voor junks. In de buurt van de school worden veertig herone-panden gedoogd. “Doordat er in korte tijd zoveel is gesloopt in de wijk, is de sociale controle verdwenen”, aldus Van der Zalm. “De anonimiteit is ideaal voor handelaren en gebruikers.”

Inbraak en roof zijn aan de orde van de dag in de buurt. Stoepen liggen regelmatig bezaaid met versplinterd glas van ingetikte autoruiten. Regelmatig dringen insluipers de scholen binnen. “Als er iemand op school komt zeggen we, houd je tas maar bij je”, zegt Van der Zalm.

Het schoolhoofd maakt zich vooral zorgen over de normvervaging waarmee zijn leerlingen worden geconfronteerd. “Ze krijgen op school voorlichting over drugs maar ze zien vechtpartijen op het schoolplein, vinden injectienaalden en wapens op straat en in het portiek van hun huis staan junks te gebruiken”, aldus de directeur. “Dat zijn zulke verregaande vormen van normvervaging, dat kun je op school niet wegpoetsen.” In zijn verzameling van wat kinderen meenamen naar school zitten onder meer een bus vol spuiten en een vaas met slagersmessen.

Onlangs nog zag van der Zalm vanuit de vergaderruimte op school hoe een kind drugs moest vasthouden voor een dealer die werd aangehouden door de politie. “Het kind stopte de drugs in zijn zak en speelde gewoon verder tot de dealer floot en hij het teruggaf. Er mòet hier iets gebeuren. Wij hebben goede onderwijsresultaten op school, maar deze problemen kunnen we er niet bij hebben.” Maar omdat er bij de politie nauwelijks gerichte klachten binnenkwamen, kon er tot voor kort niet veel worden gedaan aan de overlast van junks en dealers.

In april schreef Van der Zalm een brief aan wethouder P. Noordanus van stadsvernieuwing, waarin hij de problemen opsomde. In diezelfde tijd bezocht de wethouder de wijk en “schrok zich rot”. “In dat kleine stukje Schilderswijk hebben de grote stadsproblemen zich opgestapeld”, aldus Noordanus. “Zelden heb ik ergens gestaan waar de normen zodanig uit het beeld zijn verdwenen. Dat mag je niemand toewensen.”

Met bewoners en medewerkers van het buurthuis werd besloten het probleem op twee niveaus aan te pakken. Op korte termijn moet de leefbaarheid worden verbeterd door coffeeshops die overlast veroorzaken, te sluiten en lege panden versneld op te kopen. Inmiddels is de coffeeshop tegenover de school van Van der Zalm door de politie gesloten omdat er softdrugs werden verhandeld. Ook surveilleert de politie extra rond de school.

Bovendien is besloten in dit deel van de Schilderswijk de stadsvernieuwing te versnellen. “Daarvoor zijn we nu een voorstel aan het opstellen”, aldus Noordanus. “Maar we zullen toch nog ten minste vijf jaar bezig zijn.” Dan nog is het probleem niet de wereld uit, voorspelt Van der Zalm. “Als deze wijk is opgeknapt gaan de dealers en junks naar een andere buurt. Over een paar jaar is het een ander schoolhoofd die over dezelfde problemen klaagt.”