Franse acties na akkoord oliezaden

LUXEMBURG/PARIJS, 9 JUNI. Boerenorganisaties in Frankrijk hebben acties aangekondigd nu Frankrijk gisteren zijn verzet heeft opgegeven tegen het oliezadenakkoord dat de Europese Commissie eind vorig jaar heeft gesloten met de Verenigde Staten. Parijs blijft formeel nog wel bezwaren houden tegen de afspraken die met Washington zijn gemaakt over het verplicht verminderen van de uitvoer van gesubsidieerde landbouwprodukten.

De meeste Franse boerenorganisaties reageerden relatief gematigd. Voorzitter Guyau van de FNSEA (600.000 leden) zei te hopen dat het Franse besluit ertoe zal bijdragen dat de andere EG-landen steun geven aan de Franse positie dat het ontwerp-landbouwakkoord in de GATT onaanvaardbaar is. Twee kleine organisaties, Confédération Paysanne en Coordination Rurale, kondigden acties aan. Coordination Rurale riep op tot een tweede "blokkade van Parijs'.

De meeste kritiek was te horen in het parlement. De socialistische partij sprak van "capitulatie'. Ook neo-gaullistische afgevaardigden van plattelandsdistricten toonden zich geschokt dat Parijs "door de bocht was gegaan'. De vergadering moest twee keer wegens kabaal worden onderbroken.

De Franse regering gaf gisteren op een bijeenkomst van de EG-ministers van buitenlandse zaken in Luxemburg haar verzet op. Dat Parijs zijn verzet zou opgeven, werd twee weken geleden al voorspeld toen de EG-ministers van landbouw overeenstemming bereikten over het prijzenpakket voor het komende seizoen. De ministers besloten toen om de vergoeding te verhogen die boeren krijgen voor het braak laten liggen van grond. Dat besluit werd toen uitgelegd als "politiek wisselgeld', waarmee de nieuwe Franse regering bij de boeren zou kunnen aankloppen.

Pag.17: Fransen blijven moeite houden met akkoord

Door het akkoord over oliezaden wist de Europese Commissie in november vorig jaar een handelsoorlog met de VS te voorkomen. Het akkoord maakte deel uit van een veel bredere overeenkomst tussen de EG en de VS over het beperken van de gesubsidieerde landbouwproduktie. Die overeenkomst wordt beschouwd als model voor een nog te sluiten akkoord over liberalisering van de landbouw in het kader van de Gatt.

Met dat algemene akkoord had en heeft Frankrijk nog steeds grote moeite. Volgens Parijs gaat de overeenkomst met de Amerikanen veel verder dan de hervorming van het EG-landbouwbeleid waartoe in mei vorig jaar werd besloten. In Brussel wordt die kritiek niet altijd even serieus genomen. Onder andere de Nederlandse minister Bukman, maar hij niet alleen, heeft al verscheidene malen uitgelegd dat de voormalige socialistische regering in Frankrijk eigenlijk heeft verzuimd om de boeren goed voor te lichten over de hervormingen die het Europese landbouwbeleid zouden ondergaan.

Ook de nieuwe minister van buitenlandse zaken, Juppé, kreeg gisteren in de vergadering met zijn collega's de ruimte om de Franse opvattingen over een Gatt-akkoord over landbouw nog eens te ventileren. Frankrijk vindt dat de EG zich niet moeten binden aan een handelsakkoord over landbouw als ook niet op alle andere onderwerpen die in de Gatt-onderhandelingen aanvaardbare akkoorden op tafel liggen.

EG-commissaris Sir Leon Brittan zei gisteren dat hij de Franse instemming met het oliezadenakkoord toejuicht. Ook zei hij diplomatiek blij te zijn met de duidelijke uitleg die minister Juppé heeft gegeven over de Franse opstelling. De Fransen hebben al vaak herhaald dat ze “een globaal en evenwichtig” Gatt-akkoord willen, en dat is ook de lijn die de Europese Commissie volgt, aldus Brittan. Dat neemt niet weg, gaf hij ook toe, dat er op sommige punten op het gebied van de landbouw nog steeds meningsverschillen liggen.

Brussel rekent erop dat de Fransen uiteindelijk hun verzet zullen opgeven, indien er later dit jaar een algemeen Gatt-akkoord over liberalisering van de wereldhandel op tafel ligt, waarvan ook de Fransen zullen profiteren, bijvoorbeeld op het gebied van de dienstverlening.