Ex-directeur Jongbloed in verzet tegen uitsluiting als bankier

DEN HAAG, 9 JUNI. Drs. A.J.H. Jongbloed, voormalig directeur van Staal Bankiers, vindt dat De Nederlandsche Bank (DNB) hem een berufsverbot heeft opgelegd, door hem zonder motivering uit te sluiten van een leiddinggevende functie bij beleggingsinstelling Groeigarant.

Hij heeft bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in Den Haag een zaak tegen DNB aangespannen.

Vanmorgen hoorde het college de advocaten van Jongbloed en DNB. Jongbloed was tot 1989 directievoorzitter van Staal Bankiers en is nu adviseur van Groeigarant. Hij wil directeur worden van deze beleggingsinstelling, maar DNB heeft al op voorhand laten weten dat hij geen schijn van kans maakt. DNB, namens de overheid toezichthouder op banken en beleggingsinstellingen, heeft hem laten weten dat hij niet geschikt is voor een beleidsbepalende functie bij een bank of een beleggingsinstelling, omdat er bij Staal Bankiers grote verliezen aan het licht kwamen. De centrale bank gaf de Amsterdamse effectenbeurs in 1990 te kennen dat Groeigarant geen vergunning zou krijgen als Jongbloed in de directie zou zitten.

Volgens de ex-directeur zijn die verliezen bij Staal Bankiers niet zijn schuld. “Ik had toen een sabbatical year en heb direct nadat ik terugkwam er alles aan gedaan deze zaak op te lossen”, zei Jongbloed. Mr. G.H.J. Dolk, de advocaat van Jongbloed, zei dat er bovendien sinds het besluit van de centrale bank in 1987 nieuwe feiten boven water zijn gekomen. Volgens mr. C.Ch. Mout, advocaat van de tegenpartij, is er slechts sprake van een afwijkende visie op feiten die al bij DNB bekend zijn.

Jongbloed wil van DNB een gemotiveerde beschikking van het besluit om hem uit te sluiten van beleidsbepalende functies. De Nederlandsche Bank staat echter op het standpunt dat een goedgekeurde beleggingsinstelling eerst een officieel verzoek moet indienen. Dan pas wil de centrale bank een weigering tot het verstrekken van een vergunning motiveren. Dolk vindt dit een vreemde eis. “ Een beleggingsinstelling heeft er uiteraard geen zin in om een bij voorbaat kansloze aanvraag in te dienen”, aldus Dolk.

Jongbloed was van 1979 tot 1989 directievoorzitter van Staal Bankiers, een dochter van Vendex. DNB drong in 1987 aan op zijn vertrek. De raad van commissarissen ging hier niet direct op in, maar in 1989 stapte Jongbloed alsnog op. Sindsdien is hij betrokken bij Groeigarant. De aan de Amsterdamse beurs genoteerde beleggingsinstelling probeert met behulp van een door Jongbloed ontwikkeld computerprogramma een rendement te behalen dat twee keer zo hoog is als het rendement op staatsleningen.

Het College van Beroep doet over acht weken een uitspraak in deze zaak. Het college zal dan besluiten of de handelswijze van DNB al dan niet gezien kan worden als een beschikking is in de zin van de wet.

    • Frank van Alphen