Celstraf na gewelddadige demonstratie in Den Haag

DEN HAAG, 9 JUNI. “U had wijzer moeten zijn.” Op vermanende toon veroordeelde de Haagse politierechter mr. E. Timmermans gisteren negentien jongeren tot celstraffen variërend van een maand voorwaardelijk tot drie maanden onvoorwaardelijk plus drie maanden voorwaardelijk. Voor de meeste arrestanten zal de onvoorwaardelijke straf worden omgezet in dienstverlening.

Van de 25 verdachten van openlijke geweldpleging tijdens de jongerendemonstratie op 8 mei in Den Haag, werden er twee vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Vier zaken werden aangehouden omdat in die gevallen nog getuigen moeten worden gehoord. De rechtszitting heeft twee dagen in beslag genomen. In de meeste gevallen heeft de rechter de eisen van de officier van justitie overgenomen.

Sommige advocaten wezen erop dat er nog onderzoeken lopen naar het politie-optreden tijdens de demonstratie. Zij twijfelden aan de objectiviteit van de politieverklaringen. Voor die twijfel vonden zij geen gehoor bij de rechter. “Ik acht mij door de processen-verbaal van de politie voldoende objectief voorgelicht”, meende zij. Daarom wees zij de verzoeken af om aanhouding tot de resultaten van het onderzoek door de Nationale Ombudsman bekend zijn. Dat onderzoek kan volgens de rechter geen invloed hebben op de zaken die de afgelopen dagen voorkwamen. Naar de mening van de rechter had het geweld waarmee de arrestatie van sommige verdachten gepaard was gegaan - “hoe betreurenswaardig ook” - geen gevolgen voor het beoordeling van de desbetreffende zaken. Verscheidene jongens hebben verklaard dat zij na hun aanhouding zijn afgeranseld. Een van hen zei dat hij na zijn arrestatie nog door politiehonden was gebeten.

Ook het beroep op noodweer dat enkele raadslieden naar voren hadden gebracht werd door de rechter verworpen. Volgens haar hadden de arrestanten zich elk moment kunnen onttrekken aan de charges van de Mobiele Eenheid. De politie verklaart dat de route naar het Malieveld, waarheen de demonstranten ten slotte werden verjaagd, steeds is vrijgebleven.