Buitenlandse investeringen VS kelderen

WASHINGTON, 9 JUNI. De buitenlandse investeringen in de Verenigde Staten zijn vorig jaar met 47 procent verminderd tot het laagste niveau sinds 1983. Het was het vierde achtereenvolgende jaar met een neergaande lijn. In 1991 bedroeg de achteruitgang 61 procent, in 1990 zeven procent en in het jaar daarvoor twee procent.

Dit heeft het Amerikaanse ministerie van handel gisteren bekendgemaakt. Buitenlandse investeerders staken vorig jaar in totaal 13,5 miljard dollar in de overneming of vestiging van bedrijven in de VS. In 1988 werd een hoogtepunt bereikt van 72,7 miljard dollar. Het ministerie van handel noemt een aantal oorzaken voor de sterke vermindering. Europa en Japan, de grootste investeerders in de VS, hadden vorig jaar te maken met een verslechtering van de economische situatie waardoor er minder financiële armslag was. Bovendien verliep het herstel van de Amerikaanse economie traag en werd de lust tot investeren vermoedelijk getemperd door het slechte rendement van eerdere expansie in de VS.

Volgens het ministerie heeft er ook een verschuiving plaatsgehad van de VS naar andere gebieden. Gewezen wordt op de economische integratie in de Europese Gemeenschap, de overgang naar een markteconomie in Oost-Europa, de snelle economische groei in Oost-Azië en de verbetering van het investeringsklimaat en een aantal Latijns-Amerikaanse landen. Deze factoren hebben de VS relatief minder aantrekkelijk gemaakt.

De vermindering van de buitenlandse investeringen was het sterkst in het bankwezen, de verzekeringssector, de detailhandel en de machinebouw. Frankrijk en Japan schroefden de investeringen vorig jaar het meest omlaag, respectievelijk met 4,8 miljard dollar en 3,1 miljard dollar. Dat tempert vermoedelijk de vrees dat Japan een steeds sterkere greep op het Amerikaanse bedrijfsleven krijgt. De hoogste groeipercentages voor de investeringen in de VS kwamen vorig jaar op naam van Mexico en Venezuela.

De bedrijven die buitenlanders vorig jaar in de VS kochten of vestigden hebben activa van 30,9 miljard dollar en 120.000 werknemers. In 1991 bedroeg het totaal aan activa nog 152,1 miljard dollar. Bij 76 procent van de investeringen in 1992 ging het om overnemingen, ongeveer hetzelfde niveau als in voorgaande jaren. (UPI, KRF)