BolsWessanen verkoopt Lyempf aan Nutricia

Het ziet ernaar uit dat binnenkort overeenstemming wordt bereikt over de overneming van alle aandelen Lyempf door Nutricia, nadat in april besprekingen waren begonnen over een deelneming van 50 procent door Nutricia.

Lyempf maakt overwegend zuigelingenvoeding (Bebelac) en verder een aantal speciaalpoeders en ijsmixen. De omzet bedroeg vorig jaar 110 miljoen gulden. In de vestigingen in Leeuwarden en Kampen werken totaal 175 mensen.

Voor BolsWessanen was Lyempf geen kernactiviteit. De overneming geeft Nutricia de kans de positie in babyvoeding in enkele belangrijke afzetgebieden uit te breiden.