Amsterdamse raad wil tippelzone

AMSTERDAM, 9 JUNI. Een meerderheid van de fracties in de Amsterdamse gemeenteraad wil aparte gebieden instellen voor de tippelprostitie.

De raad breekt daarmee met het besluit van vier jaar geleden om af te zien van zogenaamde gedoogzones. In de commissievergadering algemeen bestuurlijke en juridische zaken werd gisteren besloten om een of meerdere locaties voor het tippelen voor te stellen. Burgemeester van Thijn, verantwoordelijk voor de openbare orde, is tegen het idee voor het instellen van gedoogzones, maar zal zich niet verzetten indien een meerderheid van de raad met voorstellen komt. Volgens Van Thijn dient een oplossing van de overlast van tippelprostitutie uiteindelijk te komen van een intensievere politie-controle.