Werkloosheid in EG stijgt naar een record

LUXEMBURG, 8 JUNI. De economieën van de twaalf lidstaten van de EG zullen dit jaar krimpen met 0,3 procent. Volgend jaar zal slechts sprake zijn van een zeer bescheiden herstel: een groei van een kleine één procent. De werkloosheid stijgt verder van 10,4 in april naar 11 procent eind dit jaar.

EG-commissaris Henning Christophersen heeft dat gisteren gezegd op de vergadering van ministers van financiën in Luxemburg. Gegeven de huidige bevolkingsgroei in de EG en de investeringen, gericht op verhoging van de produktiviteit, is een jaarlijks economisch groeipercentage van tenminste 3 procent nodig om de werkloosheid te doen verminderen, aldus Christophersen. De Duitse minister van financiën Waigel zei voor eind 1994 rekening te houden met een werkloosheid van 12 procent, dat is het hoogste niveau in de geschiedenis van de EG.

Volgend week zal de Europese Commissie haar laatste prognoses voor de economische ontwikkeling officieel naar buiten brengen. In januari voorspelde zij voor dit jaar nog een lichte groei van 0,8 procent. Het nieuwste cijfer, dat wijst op een krimp, bevestigt de slechte gang van zaken in de EG.

De relatie tussen economische groei en werkgelegenheid zal één van de belangrijkste thema's zijn op de komende topontmoeting van EG-regeringsleiders, over twee weken in Kopenhagen. Gesproken zal worden over mogelijkheden om de participatiegraad in het het arbeidsproces in de Europese Gemeenschap te verhogen. Het gaat daarbij onder andere om flexibilisering van de arbeidsmarkt en om de rol die met name het midden- en kleinbedrijf kan spelen bij het scheppen van banen. Volgens Christophersen moeten structurele maatregelen genomen worden om meer vrouwen en jongeren aan een baan te helpen. Bestrijding van de werkloosheid en herstel van de groei worden als cruciaal gezien voor het vertrouwen van de Europese kiezers terug te winnen op weg naar een monetaire unie.

EG-commissaris Christophersen herhaalde gisteren dat de overheden van de verschillende lidstaten door hun financieringstekorten maar weinig ruimte hebben om te manoeuvreren met hun fiscaal beleid. In de aanloop tot de Europese monetaire unie (EMU) proberen alle landen de komende jaren hun financieringstekort te beperken tot de EMU-norm van 3 procent. Maar door de sterk tegenvallende conjunctuur, die leidt tot minder opbrengsten voor de schatkist, zijn de meeste lidstaten het afgelopen jaar juist verder weg geraakt van dat doel. Christophersen zei dat het gemiddelde financieringstekort in de Gemeenschap dit jaar uit zal komen op 6 procent. Nederland zit daar onder.

    • Wim Brummelman