Wallage: korten bijstand jongeren kan gewijzigd

DEN HAAG, 8 JUNI. Staatssecretaris J. Wallage (sociale zaken) en de PvdA-fractie in de Tweede Kamer hebben afspraken gemaakt over de afhandeling van de bezuinigingen op de bijstand. Wallage liet vanmorgen bij aankomst op zijn nieuwe werkplek weten dat er ruimte is voor wijzigingen op voorstellen van het kabinet om te korten op de bijstand. “Er is ruimte om grondig naar elkaar te luisteren”, aldus Wallage.

Niet bekend

Gisteravond prees vice-premier Kok de nieuwe staatssecretaris als “één van onze beste mensen”. Fractieleider Wöltgens noemde de benoeming van Wallage op sociale zaken en die van prof. R. in 't Veld als staatssecretaris op onderwijs een “kwaliteitsimpuls”. Volgens Kok en Wöltgens geeft de PvdA met de benoeming van het duo aan dat de sociaal-democraten in de coalitie met het CDA willen blijven investeren.

Het CDA steunt de benoeming van beide staatssecretarissen, zo bleek gisteren in een gesprek tussen Wöltgens en CDA-fractieleider Brinkman. De CDA-fractievoorlichter wees vanmorgen op “geluiden van individuele PvdA-Kamerleden die erop wijzen dat er bij het aftreden van Ter Veld meer aan de hand is dan alleen maar een communicatiestoornis. Daarom blijven we bezorgd.” Het CDA heeft vanmiddag, tijdens het debat over het aftreden van Ter Veld, dan ook geprobeerd duidelijkheid te krijgen over de oorzaken van haar aftreden.

Het feit dat Wallage het terrein van de sociale zekerheid niet kent heeft geen belemmering gevormd voor de benoeming, aldus Kok gisteravond. Kok wilde “de algemene vaardigheden laten prevaleren boven dossierkennis”. De partijleider heeft er vertrouwen in dat Wallage in staat is om de noodzaak van ingrepen in de sociale zekerheid over te brengen in parlement en samenleving.

Pag 3: Speculaties over toekomst

De benoeming van Wallage heeft reeds langer levende speculaties in de partij versterkt over de opvolging door Wallage van hetzij Kok als partijleider, hetzij Wöltgens als toekomstig fractieleider. De positie van Kok is al enigszins verzwakt doordat hij de druk van de fractie niet kon weerstaan om Ter Veld naar huis te sturen. Zijn positie wordt mogelijkerwijs onhoudbaar als de PvdA de verkiezingsnederlaag leidt die in de huidige opiniepeilingen wordt voorspeld.

De grootste vakcentrale FNV heeft terughoudend gereageerd op de benoeming van Wallage. “We hebben begrepen dat Ter Veld weg moest door de slechte persoonlijke verhoudingen met de fractie en niet door haar beleid. Over de persoonlijke verhoudingen hebben wij geen oordeel, maar haar beleid vonden wij niet goed. Als Wallage dat nu voortzet, dan zal hij met dezelfde opstelling rekening moeten houden”, aldus een woordvoerder van de FNV. Het CNV reageerde iets optimistischer: “Wallage is een bekwaam en deskundig onderhandelaar met veel gezag binnen de eigen partij. We geven hem in eerste instantie het voordeel van de twijfel”, aldus een woordvoerder.

De werkgeversorganisaties VNO en NCW verwachten dat Wallage de noodzakelijke herstructurering van de sociale zekerheid voortzet. Het VNO noemt hem een “bekwaam politicus”. De christelijke werkgevers hopen dat Wallage het onlangs ingevoerde boetesysteem in de WAO weer afschaft.

Betrokken PvdA-fractiespecialisten hebben met verrassing en instemming gereageerd op de dubbele benoeming van Wallage op sociale zaken en In 't Veld op onderwijs. W. van Gelder, lid van het fractiebestuur, woordvoerder voor zowel onderwijs als sociale zaken die op het vertrek van Ter Veld aandrong, zegt: “Wallage is uitstekend in het creëren van een draagvlak voor zijn beleid en in de afstemming met de fractie. Hij is wel eigenwijs, maar dat is geen probleem. Ik heb al heel wat gesprekken met hem gevoerd en de communicatie ging altijd prima.” Van Gelder denkt tevens dat Wallage de discussie over de bijstand tot een politiek goed einde kan brengen.