Vakbond wil alleen leden verzekeren

AMSTERDAM, 8 JUNI. De Industriebond FNV wil de negatieve gevolgen van ingrepen in de sociale zekerheid door de overheid alleen voor leden herstellen. De afgelopen maanden "repareerde' de vakbond de ingrepen in de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid (WAO) door hierover afspraken te maken in CAO's, waardoor ook niet-leden profiteren.

De industriebond presenteerde gisteren een evaluatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten die de bond tot nu toe heeft afgesloten. Daarin erkent de FNV-bond te zijn overvallen door de ingreep van het kabinet in de WAO-uitkeringen. Om in de toekomst niet weer verrast te worden, wil de industriebond nu al een aantal "produkten' ontwikkelen die zijn leden tegen eventuele ingrepen in Ziektewet, WW, Vut en pensioenen verzekeren. De vakbond wil in de toekomst meer als belangenbehartiger van zijn leden optreden; leden moeten zien dat ze "iets terugkrijgen' voor hun lidmaatschap.

Dat houdt niet in dat de vakbeweging op voorhand akkoord gaat met de "afbraak' van het sociale zekerheidsstelsel, beklemtoonde CAO-coördinator H. Krul gisteren. Volgens de industriebond zal het kabinet bij nieuwe ingrepen op felle tegenstand stuiten.

De vakbond is niet tevreden over het afgelopen CAO-seizoen. Zelf stelde de Industriebond FNV eind vorig jaar in zijn onderhandelingsstrategie voor de nieuwe CAO's werk vóór inkomen. Maar het kabinetsbesluit, vlak voor de onderhandelingen dit jaar, om de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid te verlagen, doorkruiste die strategie. Een jaar eerder gebeurde dat ook al toen minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) dreigde met een "paraplu-wetje' om de sociale partners tot afspraken over het ziekteverzuim te dwingen. De vakbonden moesten toen alle energie aanwenden om de zogenoemde negatieve arbeidsvoorwaardelijke prikkels (het inleveren van geld of vrije tijd bij ziekte) tegen te gaan.

Om te voorkomen dat afspraken over secundaire arbeidsvoorwaarden in de knel komen, wil de industriebond afspraken met een langere looptijd maken. Onderwerpen als ouderenbeleid en Vut, meer vrouwen en allochtonen in de industrie en arbeidsomstandigheden zouden in zo'n meerjarenafspraak moeten staan. Over de lonen wil de FNV-bond wel elk jaar of in ieder geval om de twee jaar onderhandelen.