Twee ambtenaren geschorst wegens plichtsverzuim

GROUW, 8 JUNI. Twee hoge ambtenaren van de Friese gemeente Boarnsterhim zijn met onmiddellijke ingang geschorst door het college van B en W.

De ambtenaren, de directeur openbare werken en de directeur afdeling nieuwe werken en tevens brandweercommandant, hebben volgens burgemeester Dijkstra van Boarnsterhim hun plicht verzuimd. Ze wisten niet te voorkomen dat eind maart 2000 kubieke meter ernstig verontreinigd slib illegaal werd gestort uit de Groundaam, een sloot, in het Pikmeer bij Grouw. Het openbaar ministerie in Leeuwarden beslist binnenkort of een gerechtelijk vooronderzoek wordt ingesteld.