Thatcher haalt fel uit naar Major

LONDEN, 8 JUNI. Oud-premier Margaret Thatcher heeft gisteren in het Britse Hogerhuis weer fel uitgehaald naar haar opvolger John Major en zijn acceptatie van het Verdrag van Maastricht.

Zij beschuldigde hem er opnieuw van, tijdens een debat over het verdrag, het vertrouwen van het Britse volk te beschamen door geen referenderum over "Maastricht' te houden. Zij herhaalde nog eens dat zij het verdrag over “een Europese superstaat” nooit ondertekend zou hebben. “Geen enkele kiezer in dit land is in staat geweest om tegen het verdrag te stemmen.” (Reuter)