Strijd breekt opnieuw uit in Mogadishu

MOGADISHU, 8 JUNI. In de Somalische hoofdstad Mogadishu is het vanmorgen tot nieuwe gevechten gekomen tussen VN-troepen en Somalische militieleden. In de loop van de ochtend keerde de rust terug. Bij een eerdere schotenwisseling, gisteren, kwamen twee Somaliërs om het leven toen Pakistaanse VN-manschappen het vuur van Somalische bendeleden beantwoordden.

Het Pakistaanse dodental als gevolg van de felle botsing met mannen van militieleider Mohamed Farah Aideed van zaterdag is gisteren opgelopen tot 23. Een Pakistaan overleed gisteren aan zijn verwondingen. Sinds 1961 zijn niet meer zoveel VN-militairen in één keer gedood.

De Verenigde Staten hebben gisteren verklaard dat ze bereid zijn om de VN-troepen in Somalië extra materieel te geven. De Pakistanen bij voorbeeld, die ruim een kwart van de VN-vredesmacht in Somalië vormen, beschikken slechts over beperkte middelen.

Ook sloot Washington, dat tot vorige maand de leiding had over de humanitaire interventie in Somalië, niet uit dat het meer manschappen ter beschikking zal stellen voor de operatie. Van de 25.000 Amerikaanse militairen die er in januari in Somalië waren, zijn er thans nog maar zo'n 4.000 over.

Door het oplaaien van de gevechten is ook de hulpverlening aan veel Somaliërs in het gedrang gekomen, aangezien de meeste hulpgoederen worden aangevoerd via de hoofdstad. Een deel van de hulpverleners is bovendien uit voorzorg naar Kenia geëvacueerd. Ook veel Amerikaanse hulpverleners zijn teruggetrokken. “Het is onmogelijk om er nu over te speculeren wanneer ze de levering van humanitaire hulp kunnen hervatten”, aldus een zegsman van de regering in Washington. (Reuter, AP) Onze correspondent in Bonn voegt hieraan toe: Nu het afgelopen weekeinde 23 Pakistaanse VN-militairen in Somalië bij een schietpartij om het leven zijn gekomen, is in Bonn het debat over de uitzending van een Duits VN-contingent naar dat land weer hevig opgelaaid. Volgens de SPD kan de Duitse regering niet volhouden dat die 1.700 man tellende eenheid, die in augustus zou gaan, werkelijk alleen een humanitaire missie gaat vervullen in een vreedzaam (noordelijk) deel van Somalië. De oppositionele SPD zal zich daarom met een klacht wenden tot het Duitse Constitutionele Hof in Karlsruhe, zo heeft fractievoorzitter Hans-Ulrich Klose gisteren aangekondigd.

Klose vindt dat de Duitse regering “eindelijk de waarheid moet spreken” en toegeven dat het onderscheid tussen logistieke steun en humanitaire hulp aan de ene kant en gevechtshandelingen aan de andere kant niet realistisch is. Dat onderscheid heeft minister Volker Rühe (defensie, CDU) slechts aangebracht om mogelijk te maken dat de FDP met de Duitse missie instemde, aldus Klose. Maar net als de FDP acht de SPD de eventuele betrokkenheid van Duitse soldaten bij gevechtshandelingen, al was het maar voor zelfverdediging, in strijd met de grondwet. “Dus is grondwetswijziging voor deelneming aan het VN-werk in Somalië nodig, en daaraan zal de SPD niet meewerken”, aldus Klose gisteren.

Rühe bekrachtigde gisteren dat hij erbij blijft dat het Duitse contingent in een deel van Somalië gaat werken waar niet gevochten wordt en dat hij geen reden ziet om terug te komen op zijn toezegging aan VN-secretaris-generaal Boutros Boutros-Ghali.

De vroegere Duitse chef-staf Gerd Schmückle is het, zei hij vanmorgen in een televisie-interview, eens met de SPD dat het risico van militaire betrokkenheid nergens in Somalië echt te vermijden valt. Schmückle kritiseerde de VN-interventie daar, “die zonder een werkelijk concept voor de toekomst van het land aan Boutros-Ghali is opgedrongen in een overhaaste actie van de vorige Amerikaanse president, Bush”.