RTL4 voldoet met reclame niet aan norm voor Europa

HILVERSUM, 8 JUNI. Het commerciële station RTL4 overtreedt regelmatig de Europese reclamebepalingen. Dat blijkt uit antwoorden van minister d'Ancona van WVC op vragen van het CDA-Kamerlid Beinema.

Het Commissariaat voor de Media heeft gedurende twee weken de programma's van RTL4 gecontroleerd. Daaruit blijkt dat de maximale norm van 20 procent reclame per uur wordt overschreden. Ook neemt het station onvoldoende tijd in acht tussen twee reclameblokken in een programma. De minimum norm daarvoor is twintig minuten. Verder maakt RTL4 zich volgens het Commissariaat voor de Media veelvuldig schuldig aan sluikreclame.

Overleg van het Commissariaat met RTL4 begin dit jaar over toepassing van de Europese richtlijn “televisie zonder grenzen” heeft, zo blijkt uit de antwoorden, geen resultaat gehad. Het station is alleen gestopt met reclameblokken met slechts één spotje. Over de aanwezigheid van sluikreclame, de overschrijding van de maximum norm en de duidelijke aankondiging van reclameblokken viel geen overeenstemming te bereiken. Volgens een woordvoerder van WVC gaat het om een “ingewikkelde zaak”, onder meer omdat de Europse normen verschillend kunnen worden genterpreteerd.

Naleving van de Europese reclamebepalingen is wat betreft RTL4 een zaak van de Luxemburgse overheid. Minister d'Ancona ziet thans geen aanleiding over de overtredingen te spreken met haar Luxemburgse collega. Wel zal het Commissariaat de programma's van RTL4 steekproefsgewijs blijven controleren. Voor de minister van WVC bestaat ook nog de mogelijkheid overtreding door RTL4 van de reclameregels aanhangig te maken bij het Europese Hof van Justitie.