Romeinse muntschat in Groninger Museum

GRONINGEN, 8 JUNI. Het Groninger Museum heeft een bijzondere muntschat aangekocht van in totaal 29 denarii, de zilveren basismunt in het Romeinse rijk. De munten dateren van 128 v. Chr. tot circa 37 na Chr. Op zeven exemplaren staat het portret van keizer Augustus en één munt toont de beeltenis van keizer Tiberius. De munten werden twee jaar geleden in de buurt van Zoutkamp gevonden door jongens met een metaaldetector. Via tussenpersonen kwamen ze in de munthandel terecht. Het merendeel van de munten werd op een veiling gekocht.

Volgens archeoloog drs. J.W. Boersma van het Groninger Museum is de vondst historisch gezien te vergelijken met de grotere muntschatten die werden gevonden in het Friese Fyns (1880, 60 denarii), Onna bij Steenwijk (1884, 250 denarii) en vorig jaar in Nijmegen, waar tijdens archeologisch onderzoek op het Kops Plateau naar een Romeins legioenskamp ook ongeveer 80 Romeinse munten werden gevonden. Al deze vondsten dateren uit dezelfde periode. Volgens Boersma vormt de Groninger schat mede het bewijs van het historisch gegeven dat de Romeinen in de eerste decennia van de eerste eeuw na Chr. de grens probeerden te verleggen van de Rijn naar de Elbe. De Romeinse munten zouden aan lokale grootheden zijn gegeven om hen mild te stemmen ten aanzien van het Romeinse rijk en tevens om indirect invloed uit te oefenen. De munten zijn in het museum tentoongesteld.