Prijs Duitse tolheffing stuk omlaag

LUXEMBURG, 8 JUNI. Duitsland is bereid de prijs van het omstreden tolvignet voor vrachtwagens aanmerkelijk te verlagen van 10.000 mark per jaar naar 2.500 mark.

Op de vergadering van de EG-ministers van transport in Luxemburg bleek gisteren dat de Duitsers ook invoering van een Eurovignet bespreekbaar vinden.

Voor de Nederlandse regering is de gewijzigde houding van Duitsland reden om haar principiële verzet tegen het vrachtwagenvignet op te geven. Nederlandse ondernemersorganisaties voor het wegvervoer blijven echter tegen elke vorm van heffing door middel van vignet- en tolsystemen en vinden dat de lastenverzwaring moet worden gecompenseerd door verlaging van de motorrijtuigenbelasting.

Afgelopen nacht voerden de EG-ministers van transport nog druk technisch overleg, en vanochtend tegen het middaguur werd bekend dat ze over twee weken opnieuw zullen bijeenkomen om knopen door te hakken.

Duitsland dreigde aanvankelijk op eigen houtje een vrachtwagenvignet in te voeren om daarmee inkomsten te verwerven voor het onderhoud van zijn snelwegen. Tegelijkertijd wil het de relatief hoge motorrijtuigenbelasting in de Bondsrepubliek verlagen. Bonn dacht eerder aan een prijs van 10.000 D-Mark per jaar voor het vignet. Maar in Luxemburg maakte de minister van transport, Matthias Wissmann, duidelijk dat Duitsland bereid is om voor een deel tegemoet te komen aan de harde kritiek uit onder andere Nederland, België en Denemarken.

Een vignet zou nu 2.500 mark moeten kosten en bovendien kan Duitsland instemmen met de invoering van een "regionaal vignet'. Dat wil zeggen dat Bonn met de buurlanden wil overleggen over invoering van een gezamenlijk vignet op vrijwillige basis. Landen als Frankrijk en Italië, die nu al tol heffen voor het gebruik van de snelwegen, zullen geen vignet invoeren.

Nederland is steeds tegenstander geweest van de invoering van een vignet omdat dit de concurrentiepositie van de Nederlandse transportondernemers zal schaden. Maij-Weggen zei gisteravond dat een Duitse Alleingang alleen valt te voorkomen door de invoering van een gezamenlijk regionaal vignet. Haar Duitse collega Wissmann heeft vriendelijk maar beslist duidelijk gemaakt dat de Bondsrepubliek het vignet zonder meer zal invoeren.

Daarom overweegt Nederland nu om de schade voor de transportsector zoveel mogelijk te beperken door samen met Duitsland en andere landen een vignet in te voeren. Over de uitvoering zal Maij-Weggen in het kabinet overleggen, en mogelijk ook in de Tweede Kamer, gezien het belang van de zaak. Maij-Weggen wilde gisteren niet ingaan om de vraag of zij van plan is de Nederlandse vervoerders te compenseren voor extra uitgaven voor een tolvignet.

    • Wim Brummelman