Opknappen spoorlijn kost 33 miljoen gulden

GRONINGEN, 8 JUNI. De internationale spoorwegverbinding Groningen-Leer-Oldenburg moet voor 33 miljoen gulden worden verbeterd om meer reizigers en in de toekomst ook goederen te kunnen vervoeren. Deze aanbeveling doet de Nederlands-Duitse stuurgroep Verbetering Spoorlijn Groningen-Leer-Oldenburg, waarin onder andere de provincie en gemeente Groningen, Rijkswaterstaat, het ministerie van verkeer van Niedersachsen en de Deutsche Bundesbahn zijn vertegenwoordigd.

Met het geld moeten onder meer verzakkingen van een deel van het traject Nieuweschans-Ihrhove worden verholpen. De trein kan daar nu maar 40 tot 60 kilometer per uur rijden. Ook de rails moeten worden vernieuwd. Het reddingsplan moet voorkomen dat de nu nog onrendabele spoorlijn over drie jaar verdwijnt. Het traject is nu de slechtste grensoverschrijdende spoorlijn in ons land.

Door de invoering van een drie uurs verbinding en de inzet van nieuw materieel hoopt de stuurgroep dat in de toekomst meer reizigers kunnen worden getrokken. Berekend is dat via de spoorlijn jaarlijks ook 100.000 ton goederen vervoerd kan worden. Nederland en Duitsland hechten belang aan verbetering van het traject omdat Amsterdam via deze lijn een rechtstreekse verbinding heeft via Groningen met Hamburg, Bremen en Scandinavië en omdat de lijn het noorden verbindt met Niedersachsen.

De provincie Groningen moet 8 miljoen bijdragen aan de verbetering van de spoorlijn. Ook wordt een bijdrage verwacht uit het Integraal Structuurplan Noorden des Lands. Op zijn vroegst kan over drie jaar met de werkzaamheden worden begonnen.