Makelaars: schaarste houdt aan; Aannemers zien omslag huizenmarkt

ROTTERDAM, 8 JUNI. Aannemers vrezen voor een omslag op de huizenmarkt. De teruglopende conjunctuur en de mogelijke gevolgen voor de koopkracht kan de situatie op de markt voor koopwoningen snel veranderen, zeker als de rente snel stijgt.

Het afgelopen jaar stegen de prijzen van bestaande woningen met circa 8 procent. Vooral in de prijsklasse tot ca 275.00 gulden bestaat nog steeds een structurele schaarste. Toch voorziet de Nederlandse vereniging van bouwondernemers (NVB) in de 'Thermometer van de Nederlandse koopwoningenmarkt' een dalende trend.

Het investeringsklimaat zal op korter termijn afnemen. Geen alarmerende daling, zegt de NVB, maar wel is waakzaamheid geboden. Zeker in de wat zwakkere regio's. Het betekent een reële kans op minder verkoopmogelijkheden, afnemende prijsstijgingen en langere verkooptijden. "Vandaag zonneschijn, morgen wisselvallig met hier en daar kans op een bui' luidt kortom de conclusie van de NVB-publicatie.

Ook directeur Zalm van het Centraal Planbureau heeft zich recentelijk somber uitgelaten over de invloed van een dalende koopkrachtontwikkeling voor potentiële huizenkopers. De Nederlandse vereniging van makelaars (NVM) is duidelijk minder somber dan Zalm. “De effecten van een conjunctuurverslechtering komen altijd pas met een vertraging van twee tot drie maanden in de woningmarkt tot uiting. Bovendien verschilt het per regio. Veel hangt af van de ontwikkeling van de reële rente, dus van de rente minus de inflatie”, zegt NVM-woordvoerder T. Stoffer.

Makelaars en bouwondernemers zijn het over een ding eens: de schaarste aan bestaande koopwoningen tussen één en drie ton zal voorlopig niet verdwijnen. En daarbij zit de "pijn' vooral in de prijsklasse tussen 225.00 en 275.000 gulden. Het is het segment waar veel mensen op de wip zitten voor wat betreft de keuze tussen huren of kopen. De lage rente heeft de opwaartse druk op de prijzen van dat soort koopwoningen de laatste tijd alleen nog maar doen toenemen.

De makelaars verwachten dat die druk dit jaar nog zal aanhouden. Zij zien voorlopig nog geen teruglopende activiteit in die categorie. Zelfs van een eventuele rentestijging verwacht de NVM niet onmiddellijk een negatief effect. “De woningmarkt is gevoelig voor schokken. Een geleidelijke rentestijging wordt meestal wel geabsorbeerd. Bij koophuizen boven de drie ton is volgens de NVM wel een afnemende prijsstijging waarneembaar.

Of de huidige koopwoningmarkt de zelfde route zal nemen als na '78, toen een forse prijzenklap optrad, is volgens de bouwondernemers de vraag. “Hoewel de situatie in menig opzicht vergelijkbaar is, zijn er ook duidelijke verschillen. Destijds waren de prijsstijgingen vooraf veel groter (40 procent in '77) dan nu.”