Het aap, noot, mies van de rechterkolom

Zaterdag naar de EO-Jongerendag geweest. Een lange, zonnige en vooral vrolijke dag in het Utrechtse stadion Galgenwaard, waar anders de emoties om het voetbal en de popmuziek oplaaien.

Aan alles is gedacht: gratis toegang, een markt, sprekers, stevige muziek, samenzang, gebed, een gesprek onder vier ogen, een collecte en de almachtige Sponsor zorgt voor mooi weer. Geen wonder dat daar ruim twintigduizend mensen op afkomen.

Alle zaken waar de jeugd iets in ziet kennen tegenwoordig een christelijke variant: zelfs een groepje Hells Angels-achtige motorduivels laat zich van dichtbij bewonderen en aanraken, voor het goede doel.

Maar er bestaat géén landelijke dag voor jonge (christelijke) beleggers. Dat wordt natuurlijk hoog tijd als de particulieren minder actief zijn op de beurs, de toekomst begint immers bij de jeugd. En die ene landelijke ouderendag van het aandeel (zonder hoofdletters) is toe aan een nieuwe opzet. De sinds kort ontruimde beursvloer kan dienen als passend podium.

Mag je geloof en beleggen eigenlijk over één kam scheren? Ja en nee. Nee, omdat in de geldwereld het verleden geen garantie is voor de toekomst en in die andere wereld juist wèl. En ja, omdat beleggers èn gelovigen vooruitkijken en vertrouwen op de toekomst. Helaas doen beleggers dat tamelijk ingewikkeld en worden ze voortdurend opgejaagd door hun actieve voorgangers. Iedere dag een nieuw geluid. Geen eenvoudige blijde boodschap om een lekkere lange zonnige dag te vullen.

Kan het anders? Ja, maar soms moeten buitenstaanders je op dat spoor zetten. Een buitenlandse beleggingsclub in Nederlandse aandelen schrijft: “Wij zijn alleen genteresseerd in lange opties; korte zijn moeilijk te volgen van hieruit. Uw staatje meerjarige opties (rechterkolom koersoverzicht) wordt door ons zeer geapprecieerd.”

Die zijn met weinig tevreden. Terecht, want deze kolom (gevoed door de computers van de Optiebeurs) geeft maandag tot en met vrijdag een overzicht van de Optiebeurs-omzetten (tot 13.00 uur) en de (optie)koersen van ABN Amro, Aegon, Akzo, DSM, ING, KLM, Philips, Koninklijke Olie, Unilever, de aandelen- en top5-index. Op zaterdag bevat die rechterkolom een overzicht van de afgelopen week.

Beleggers en beleggingsclubs die zich willen beperken tot de eenvoud van het ware beleggen, dat wil zeggen actieve aandelen en lange opties, kunnen wellicht uitgaan van de zaterdagkolom bij het bepalen van hun wekelijkse taktiek. Wat staat er van onder tot boven in, bij voorbeeld op zaterdag 5 juni?

Van de genoemde elf waarden (plus een restant ING 15) staan op de vetgedrukte regel van links naar rechts: de slotkoers van de voorgaande week (ABN Amro 51,90 op vrijdag 28 mei), de hoogste in de afgelopen week (51,50), de laagste (51,00) en de laatste (slot) van 51,30. Op dezelfde regel staan, niet vet, de weekomzet van alle korte en lange call-opties (1.997) op dat fonds, alle openstaande calls (58.719), de omzet in puts (817) en de openstaande (26.898).

Per optie zijn vermeld op één regel, zoals de Philips oktober (19)94: de uitoefenprijs (45,00), voor de calls de slotkoers vorige week (0,30), hoogste afgelopen week (0,40), laagste (0,30), laatste/slot (0,40), omzet (94) en uitstaand 46.263. Voor de put 54 is geen belangstelling op dit moment, omdat de uitoefenprijs te ver van de beurskoers ligt. Alleen het slot van vorige week (18,10) en de open contracten (nog 14) zijn vermeld.

Het overzicht 25 meest verhandelde opties toont de interesse van beleggers in lange en korte opties. In de juni 1993 put op de index was met 3.686 opties de meeste omzet. Per serie (of optie) zijn dezelfde gegevens vermeld als voor de lange.

Daaronder omzet/uitstaande contracten staat de totale omzet (114.951) verdeeld in calls (59.027) en puts (55.924). Plus een zelfde verdeling voor de uitstaande opties 1.758.294; bijna twee miljoen.

In de verhouding omzet calls/puts staan van 1, 2, 3 en 4 juni (ten onrechte tweemaal afgedrukt) de call-omzet gedeeld door die in de puts. Op dinsdag (0,95) gingen er minder calls dan puts om. Vrijdag (1,26) meer calls dan puts. Het geeft een tendens aan: boven de 1 positief en eronder negatief. In de VS doet men voorspellingen op het (historische) verloop van deze cijfers. Maar echt spijker- en keihard? Nee.

Tot slot koersen verhandelde opties: over een week gerekend het aantal hogere koersen (232), lager (590) en gelijk (94), eveneens verdeeld over calls en puts. Er zijn meer puts hoger (168 of 18,3 procent) dan calls (64 of 6,9 procent), wat wijst op een lagere beurs. Zo geeft deze kolom een redelijk beeld van de beursweek.

    • Adriaan Hiele