Groeiende behoefte aan advies in kleinbedrijf

ROTTERDAM, 8 JUNI. Kleine ondernemers nemen nauwelijks de tijd om na te denken over hun beleid en strategie. Zij hebben het te druk met de dagelijkse leiding van de onderneming. Een slechte ontwikkeling, want rustig nadenken en afstand nemen leveren op de lange termijn geld op.

Dit heeft voorzitter mr. J. Alberdingk Thijm van de Stichting Kleinood vanmiddag bij de presentatie van het eerste jaarverslag van de stichting gezegd.

Kleinood geeft kleine ondernemers kosteloos management-ondersteuning. Hiervoor heeft de stichting een landelijk netwerk van ongeveer 180 oud-ondernemers en voormalige managers opgezet. Grote bedrijven financieren de Stichting Kleinood. Shell Nederland en de Rabobank zijn hoofdsponsors.

Kleinood ontving vorig jaar 1.843 adviesaanvragen. Dat betekent een stijging van 22 procent in vergelijking met de afgelopen drie jaar. Toen klopten jaarlijks 1.500 bedrijven bij de stichting aan voor advies. Volgens Alberdingk Thijm zijn de economische recessie en de toegenomen bekendheid van de stichting verantwoordelijk voor de stijging. Bij de ondernemingen die vorig jaar de hulp van de managers van de Stichting Kleinood inriepen, waren 9300 arbeidsplaatsen betrokken.

Ruim 90 procent van de bedrijven die in 1992 advies ontvingen, had één tot tien medewerkers in dienst. De meeste aanvragen kwamen uit de bedrijfstakken handel, horeca en reparatie, gevolgd door de industrie en de zakelijke dienstverlening.

Twee derde van de ondernemingen was nog geen tien jaar oud, 28 procent zelfs nog geen twee jaar. De kleine ondernemers vroegen vooral advies over financieel beleid en marketing.

Volgens voorzitter Alberdingk Thijm verandert de omgeving voor de kleine ondernemer in snel tempo. Steeds vaker krijgt hij te maken met nieuwe produkten, eventuele samenwerking en nieuwe technologie. Maar de kleine ondernemer anticipeert volgens hem nauwelijks op belangrijke ontwikkelingen. “Ze hebben nauwelijks of geen gelegenheid om zich af te vragen of het eigenlijk wel gaat zoals zij willen”, aldus Alberdingk Thijm tijdens de presentatie van het jaarverslag.