Engelandvaarder Tazelaar overleden

Peter Tazelaar is afgelopen zondag is in Hindeloopen (Friesland) op 73-jarige leeftijd overleden.

Hij behoort tot de bekendste "Engelandvaarders' en was een van de moedigste Nederlandse geheime agenten uit de tweede wereldoorlog. Voor zijn heldhaftig gedrag werd hij onderscheiden met ondermeer de Militaire Willemsorde, de Bronzen Leeuw en de King's medal for courage in the cause of freedom. Aan het begin van de oorlog was Tazelaar adelborst bij de Koninklijke Marine. In juni 1941 wist hij samen met onder meer de Leidse student Eric Hazelhoff Roelfzema met een Zwitsers schip naar Engeland te ontsnappen. Een half jaar later ging Tazelaar op even geheimzinnige wijze waarop hij Nederland had verlaten, weer terug en werd hij, als beschonken corpsstudent in rokkostuum verkleed, bij Scheveningen aan land gezet. Zijn opdracht als geheim agent was om SDAP-voorman dr. H.B. Wiardi Beckmann op te zoeken en mee naar Engeland te nemen waar koningin Wilhelmina van plan was hem een ministerschap aan te bieden.

Tazelaar werd bij de uitvoering van zijn moeilijke Londense opdracht niet alleen met allerlei ruzies in sociaal-democratische kring geconfronteerd, maar zag ook alle - eind 1941/ begin 1942 ondernomen - pogingen om met Beckmann naar Engeland te vluchten in rook opgaan.

Na alle mislukkingen ging Tazelaar, nu over land via de Spanje-route, terug naar Londen waar hij in april '42 arriveerde. In Londen rees het vermoeden dat hij een verrader was omdat hij twee keer uit Nederland had weten te ontsnappen. Koningin Wilhelmina stelde zich echter achter hem op. Toen zij in mei 1945 naar Nederland terugkeerde traden Tazelaar en Hazelhoff Roelfzema op als haar adjudanten. Voor Tazelaar duurde deze functie niet lang. Al snel na de bevrijding vetrok hij naar Indië. Na zijn terugkeer in Nederland, in 1947, heeft hij vele, zeer uiteenlopende functies gehad. Tazelaar wordt vrijdag in Den Haag gecremeerd.