De León vervangt defensieminister

GUATEMALA-STAD, 8 JUNI. De nieuwe president van Guatemala, Ramiro de León Carpio, heeft gisteren de minister van defensie ontslagen, omdat deze steun verleend zou hebben aan de mislukte machtsgreep van ex-president Serrano.

Behalve minister José Domingo Garcá Samayoa kreeg ook de chef van de presidentiële staf ontslag, om dezelfde reden. Garcá wordt opgevolgd door de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Roberto Perussina, die eveneens een aandeel heeft gehad in de mislukte machtsgreep. Zijn benoeming wordt beschouwd als een concessie aan de militairen in ruil voor Garcá's vertrek en de benoeming van enkele gematigde militairen op andere sleutelposten. (AP)