Britten tegen btw van EG op kunst

LUXEMBURG, 8 JUNI. Groot-Brittannië heeft zich gisteren in Luxemburg opnieuw met succes verzet tegen pogingen om in EG-verband afspraken te maken over harmonisering van BTW-tarieven over tweedehands goederen, waaronder kunstvoorwerpen.

Het Verenigd Koninkrijk wil niets van zo'n harmonisering weten om de concurrrentiepositie van de Britse veilinghuizen Christie's en Sotheby's niet in gevaar te brengen. Het op elkaar afstemmen van de BTW-tarieven op onder andere kunstvoorwerpen is eigenlijk nodig om het vrije verkeer van goederen binnen het eengemaakte Europa te garanderen. Maar tot dusver zijn alle pogingen om ook op dat terrein afspraken te maken, gestrand op hardnekkig verzet van Londen. Over kunstvoorwerpen die bij de Londense veilighuizen Christie's en Sotheby's worden verhandeld, hoeft helemaal geen BTW te worden betaald. Daaraan danken die huizen hun vooraanstaande positie, stelde staatssecretaris Van Amelsfoort gisteren bitter vast na afloop van het EG-beraad in Luxemburg. Groot-Brittannië denkt er niet over om dat concurrentievoordeel uit handen te geven. Gisteren wilden de Britse onderhandelaars niet verder gaan dan een bod van een BTW-heffing van maximaal 2 procent, ondanks een compromisvoorstel van het Deense voorzitterschap. Daarop konden de ministers niet anders doen dan voor de zoveelste keer vaststellen dat er geen akkoord is bereikt.