Bosnische regering akkoord met enclaves

SARAJEVO, 8 JUNI. De Bosnische regering heeft het plan van de Verenigde Naties geaccepteerd om in het door Serviërs veroverde gebied in Bosnië enclaves te creëren voor moslims, die worden beschermd door VN-soldaten.

De Bosnische moslims hadden het plan tot nu toe verworpen omdat het zou neerkomen op het vestigen van "moslimgetto's'. Vrijdagnacht nam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie aan waarin werd voorgesteld om zes safe zones in te stellen - Bihac, Srebrenica, Gorazde, Zepa, Tuzla en Sarajevo - die bewaakt zouden moeten worden door 10.000 extra VN-soldaten, met uitgebreide bevoegdheden.

Aangenomen wordt dat zich in de enclaves bij elkaar zo'n 800.000 moslims bevinden, die merendeels het slachtoffer zijn van de etnische zuivering van hun woongebieden door Serviërs.

Het VN-plan voor de enclaves betekent dat de internationale gemeenschap het plan Vance-Owen voorlopig heeft verlaten. Volgens dat plan zouden de moslims het door Serviërs veroverde gebied terugkrijgen. Zeventig procent van Bosnië-Herzegovina is thans onder controle van de Serviërs. Uitvoering van "Vance-Owen' achten de VN thans onhaalbaar, al zeggen de VN nog steeds dat plan als “het uiteindelijke doel” te beschouwen.

De Bosnische regering maakte geen voorbehoud bij aanname van het VN-plan voor de enclaves, maar deed onder meer de volgende verzoeken: uitbreiding van de zes zones buiten de stadsgrenzen, zodat de zones ook "economisch achterland' omvatten; het handhaven van vrije verbindingen over de weg met andere gebieden die onder controle van de Bosnische regering staan; terugtrekking van Servische zware wapens uit de omgeving van de enclaves.

In een verklaring zei de Bosnische regring het plan te accepteren uit vrees “voor een intensivering van de gevechten.”

Servische strijdkrachten zetten gisteren en vandaag hun offensief tegen Gorazde voort. De VN zijn de afgelopen dagen niet in staat geweest de enclave te bereiken. Ook nabij Srebrenica zou opnieuw zijn geschoten door Servische artillerie. Servische eenhouden zouden de watervoorziening van Srebrenica nog steeds blokkeren. Zij houden een cruciaal pompstation bezet met het argument dat de moslims weigeren zich geheel te ontwapenen. In Srebrenica bestaat grote vrees voor het uitbreken van besmettelijke ziektes wegens het gebrek aan hygiëne en de warmte. (Reuter, AP, AFP)