Boerenbonden nog niet eens met akkoord over de mestuitrijnormen

DEN HAAG, 8 JUNI. De Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB) vindt dat het mestakkoord dat de ministers Alders (milieu) en Bukman (landbouw) onlangs met het Landbouwschap sloten, moet worden aangepast.

Kort na het sluiten van het akkoord schortte de bond een oordeel over het akkoord op, omdat daarover in het bestuur verschillende opvattingen leefden.

Met name de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB), aangesloten bij de KNBTB, verzette zich tegen het akkoord over het mestbeleid tussen 1995 en 2000. Hun grootste bezwaar betreft de mestuitrijnormen in het jaar 2000. Het akkoord stelt “een flink aantal leden voor onoverkomelijke problemen en kan zelfs de doodsteek voor het bedrijf betekenen”, aldus de NCB. Voorzitter ir. A. Latijnhouwers, tevens vice-voorzitter van de KNBTB, stond met zijn afwijzing van het akkoord lijnrecht tegenover de voorzitter van de KNBTB, J. Mares. Als voorzitter van het Landbouwschap sloot Mares het mestakkoord met Bukman en Alders. “Elke weldenkende, gezonde bedrijfsgenoot zal dit moeten accepteren, op straffe van strengere maatregelen van de maatschappij”, zei Mares direct nadat het mestakkoord was bereikt.

Binnen de KNBTB is nu besloten niet meer te bekvechten over de vraag of het akkoord al dan niet moet worden nagekomen. In plaats daarvan wordt geprobeerd via het Landbouwschap de Tweede Kamer ervan te overtuigen dat de mestnotitie van Bukman en Alders moet worden aangepast. De Notitie mest- en ammoniakbeleid derde fase zal over enkele maanden in de Tweede Kamer worden behandeld. Volgens KNBTB-secretaris B. Koeckhoven is het mestakkoord “niet meer aan de orde”. De onderlinge verdeeldheid heeft plaatsgemaakt voor “overeenstemming over de kritiekpunten”, zo stelt hij.

De liberale boerenbond KNLC, waarbinnen ook grote meningsverschillen over het mestakkoord bestaan, zou zich vandaag beraden. De christelijke boerenbond CBTB sprak zich eerder uit voor het akkoord. Het Landbouwschap, bestuurd door de drie boerenorganisaties, spreekt zich morgen over het akkoord uit.